Odluka o otkazu Kolektivnog ugovora za Hrvatsku lutriju d.o.o.

NN 127/2014 (29.10.2014.), Odluka o otkazu Kolektivnog ugovora za Hrvatsku lutriju d.o.o.

KOLEKTIVNI UGOVORI

2427

Na temelju članka 17. stavka 2. Izjave društva s ograničenom odgovornošću Hrvatska Lutrija i članka 75. Kolektivnog ugovora, predsjednik Uprave Danijel Ferić i član Uprave Dražen Kovač, dipl. iur. na sjednici Uprave održanoj 26. 6. 2014. godine donijeli su sljedeću:

ODLUKU

I.

Otkazuje se Kolektivni ugovor zaključen dana 15. 5. 2013. god. sa Sindikatom trgovine Hrvatske i Republičkim sindikatom radnika Hrvatske, a koji je stupio na snagu 7. 6. 2013. god. iz razloga što su bitno promijenjeni uvjeti poslovanja i materijalni položaj poslodavca.

II.

Važenje Kolektivnog ugovora prestaje istekom otkaznog roka od 90 dana od zaprimanja istog od strane onog Sindikata koji je obavijest o otkazu zaprimio posljednji.

III.

Po otkazivanju Kolektivnog ugovora, svaka ugovorna strana može zatražiti zaključenje novog Ugovora.

HLOS-04-2014/29-1

Zagreb, 26. lipnja 2014.

Hrvatska Lutrija d.o.o.

Predsjednik Uprave

Danijel Ferić, v. r.

Član Uprave

Dražen Kovač, dipl. iur., v. r.