Odluka o promjeni dizajna studentske iskaznica

NN 127/2014 (29.10.2014.), Odluka o promjeni dizajna studentske iskaznica

VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA

2428

Na temelju članka 4. Pravilnika o studentskoj ispravi objavljenom 18. srpnja 2014. dekan Visokog učilišta Algebra – visoke škole za primijenjeno računarstvo donosi

ODLUKU

O PROMJENI DIZAJNA STUDENTSKE ISKAZNICE

Članak 1.

Dekan Visokog učilišta Algebra – visoke škole za primijenjeno računarstvo donosi Odluku o promjeni dizajna studentske iskaznice.

Članak 2.

Novi izgled Studentske iskaznice nalazi se u prilogu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 602-030/14-01/06

Urbroj: 251-321-14-01/20

Zagreb, 17. listopada 2014.

Dekan

Visokog učilišta Algebra – visoke škole za primijenjeno računarstvo

mr. sc. Mislav Balković, viši predavač, v. r.

127 29.10.2014 Odluka o promjeni dizajna studentske iskaznica