Zakon o područjima i sjedištima sudova

NN 128/2014 (31.10.2014.), Zakon o područjima i sjedištima sudova

128 31.10.2014 Zakon o područjima i sjedištima sudova

HRVATSKI SABOR

2430

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Proglašavam Zakon o područjima i sjedištima sudova, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. listopada 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/142

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 27. listopada 2014.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Članak 1.

Ovim se Zakonom ustanovljavaju županijski, općinski, prekršajni, trgovački i upravni sudovi te se određuju područja njihove nadležnosti i sjedišta u kojima će djelovati.

1. Sjedišta i područja nadležnosti županijskih i općinskih sudova

Članak 2.

Sjedišta i područja nadležnosti županijskih i općinskih sudova su:

I. Županijski sud u Bjelovaru za područje Općinskog suda u Bjelovaru i Općinskog suda u Virovitici.

Općinski sud u Bjelovaru za područje općina: Berek, Dežanovac, Đulovac, Gornja Rijeka, Hercegovac, Ivanska, Kalnik, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac te gradova: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Križevci, Lipik i Pakrac.

Općinski sud u Virovitici za područje općina: Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Voćin i Zdenci te gradova: Orahovica, Slatina i Virovitica.

II. Županijski sud u Dubrovniku za područje Općinskog suda u Dubrovniku.

Općinski sud u Dubrovniku za područje općina: Blato, Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje i Župa Dubrovačka te gradova: Dubrovnik, Korčula, Metković, Opuzen, Ploče i Vrgorac.

III. Županijski sud u Karlovcu za područje Općinskog suda u Gospiću i Općinskog suda u Karlovcu.

Općinski sud u Gospiću za područje općina: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina, Vrhovine te gradova: Gospić i Otočac.

Općinski sud u Karlovcu za područje općina: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje te gradova: Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj, Slunj i Vrbovsko.

IV. Županijski sud u Osijeku za područje Općinskog suda u Osijeku.

Općinski sud u Osijeku za područje općina: Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Donja Motičina, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka te gradova: Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo.

V. Županijski sud u Puli – Pola za područje Općinskog suda u Puli – Pola.

Općinski sud u Puli – Pola za područje općina: Bale – Valle, Barban, Brtonigla – Verteneglio, Cerovlje, Fažana – Fasana, Funtana – Fontane, Gračišće, Grožnjan – Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica, Kršan, Lanišće, Ližnjan – Lisignano, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun – Montona, Oprtalj – Portole, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan – Visignano, Vižinada – Visinada, Vrsar – Orsera i Žminj te gradova: Buje – Buie, Buzet, Labin, Novigrad – Cittanova, Pazin, Poreč – Parenzo, Pula – Pola, Rovinj – Rovigno, Umag – Umago i Vodnjan – Dignano.

VI. Županijski sud u Rijeci za područje Općinskog suda u Rijeci.

Općinski sud u Rijeci za područje općina: Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lopar, Lovran, Malinska-Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska Općina, Viškovo i Vrbnik te gradova: Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Senj.

VII. Županijski sud u Sisku za područje Općinskog suda u Sisku.

Općinski sud u Sisku za područje općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina te gradova: Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Popovača i Sisak.

VIII. Županijski sud u Slavonskom Brodu za područje Općinskog suda u Požegi i Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Općinski sud u Požegi za područje općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika te gradova: Kutjevo, Pleternica i Požega.

Općinski sud u Slavonskom Brodu za područje općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijevci, Dragalić, Garčin, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje i Vrpolje te gradova: Nova Gradiška i Slavonski Brod.

IX. Županijski sud u Splitu za područje Općinskog suda u Splitu.

Općinski sud u Splitu za područje općina: Baška Voda, Bol, Brela, Cista Provo, Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Gradac, Hrvace, Jelsa, Klis, Lećevica, Lokvičići, Lovreć, Marina, Milna, Muć, Nerežišća, Okrug, Otok, Podbablje, Podgora, Podstrana, Postira, Prgomet, Primorski Dolac, Proložac, Pučišća, Runovići, Seget, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šestanovac, Šolta, Tučepi, Zadvarje, Zagvozd i Zmijavci te gradova: Hvar, Imotski, Kaštela, Komiža, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Split, Stari Grad, Supetar, Trilj, Trogir, Vis i Vrlika.

X. Županijski sud u Šibeniku za područje Općinskog suda u Šibeniku.

Općinski sud u Šibeniku za područje općina: Bilice, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten, Promina, Rogoznica, Ružić, Tisno, Tribunj i Unešić te gradova: Drniš, Knin, Skradin, Šibenik i Vodice.

XI. Županijski sud u Varaždinu za područje Općinskog suda u Čakovcu, Općinskog suda u Koprivnici i Općinskog suda u Varaždinu.

Općinski sud u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec te gradova: Čakovec, Mursko Središće i Prelog.

Općinski sud u Koprivnici za područje općina: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac i Virje te gradova: Đurđevac i Koprivnica.

Općinski sud u Varaždinu za područje općina: Bednja, Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko te gradova: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice.

XII. Županijski sud u Velikoj Gorici za područje Općinskog suda u Velikoj Gorici i Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Općinski sud u Velikoj Gorici za područje općina: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Orle, Pokupsko, Preseka i Rakovec te gradova: Ivanić-Grad, Velika Gorica i Vrbovec.

Općinski sud u Novom Zagrebu za područje općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinča Sela, Krašić, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pušća, Stupnik i Žumberak, gradova: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprešić te gradskih četvrti Grada Zagreba: Brezovica, Novi Zagreb – zapad i Novi Zagreb – istok.

XIII. Županijski sud u Vukovaru za područje Općinskog suda u Vukovaru.

Općinski sud u Vukovaru za područje općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja te gradova: Ilok, Otok, Vinkovci, Vukovar i Županja.

XIV. Županijski sud u Zadru za područje Općinskog suda u Zadru.

Općinski sud u Zadru za područje općina: Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, Kolan, Kukljica, Lišane Ostrovičke, Novigrad, Pakoštane, Pašman, Polača, Poličnik, Posedarje, Povljana, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Stankovci, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Škabrnja, Tkon, Vir, Vrsi i Zemunik Donji te gradova: Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Novalja, Obrovac, Pag i Zadar.

XV. Županijski sud u Zagrebu za područje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Općinskog radnog suda u Zagrebu i Općinskog suda u Zlataru.

Općinski građanski sud u Zagrebu postupat će u građanskim postupcima za područje općina: Bedenica, Brckovljani i Rugvica, gradova: Dugo Selo i Sveti Ivan Zelina te gradskih četvrti Grada Zagreba: Črnomerec, Donja Dubrava, Donji Grad, Gornja Dubrava, Gornji Grad – Medveščak, Maksimir, Pešćenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Sesvete, Stenjevec, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever i Trnje.

Općinski kazneni sud u Zagrebu postupat će u kaznenim postupcima za područje općina: Bedenica, Brckovljani i Rugvica, gradova: Dugo Selo i Sveti Ivan Zelina te gradskih četvrti Grada Zagreba: Črnomerec, Donja Dubrava, Donji Grad, Gornja Dubrava, Gornji Grad – Medveščak, Maksimir, Pešćenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Sesvete, Stenjevec, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever i Trnje.

Općinski radni sud u Zagrebu postupat će u radnim sporovima za područje općina: Bedenica, Brckovljani i Rugvica, gradova: Dugo Selo i Sveti Ivan Zelina te gradskih četvrti Grada Zagreba: Črnomerec, Donja Dubrava, Donji Grad, Gornja Dubrava, Gornji Grad – Medveščak, Maksimir, Pešćenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Sesvete, Stenjevec, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever i Trnje.

Općinski sud u Zlataru za područje općina: Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela i Zlatar Bistrica te gradova: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Oroslavje, Pregrada, Zabok i Zlatar.

Članak 3.

Za odlučivanje o žalbama protiv presuda svih općinskih sudova u kaznenim predmetima određuje se svaki županijski sud, osim ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 4.

Za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u sporovima iz radnih odnosa određuju se Županijski sud u Bjelovaru, Županijski sud u Osijeku, Županijski sud u Rijeci, Županijski sud u Splitu i Županijski sud u Zagrebu.

Za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u obiteljskim predmetima određuju se Županijski sud u Puli – Pola, Županijski sud u Splitu i Županijski sud u Zagrebu.

Za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u zemljišnoknjižnim predmetima, kao i o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u postupcima brisovne tužbe, tužbe za ispravak, tužbe za ispravak pogrešnog upisa i tužbe za opravdanje predbilježbe određuju se Županijski sud u Splitu, Županijski sud u Varaždinu i Županijski sud u Velikoj Gorici.

Za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u ostalim građanskim predmetima određuje se svaki županijski sud.

Članak 5.

Predmeti iz članaka 3. i 4. ovog Zakona županijskim sudovima dodjeljivat će se u rad elektroničkom nasumičnom dodjelom, primjenom odgovarajućeg algoritma, sukladno odredbama Sudskog poslovnika.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako je povodom žalbe odluka ukinuta, predmet se, u slučaju ponovne žalbe, dodjeljuje istom županijskom sudu.

2. Sjedišta i područja nadležnosti prekršajnih sudova

Članak 6.

Sjedišta i područja nadležnosti prekršajnih sudova su:

I. Prekršajni sud u Bjelovaru za područje općina: Berek, Dežanovac, Đulovac, Gornja Rijeka, Hercegovac, Ivanska, Kalnik, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac te gradova: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Križevci, Lipik i Pakrac.

II. Prekršajni sud u Virovitici za područje općina: Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Voćin i Zdenci te gradova: Orahovica, Slatina i Virovitica.

III. Prekršajni sud u Dubrovniku za područje općina: Blato, Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje i Župa Dubrovačka te gradova: Dubrovnik, Korčula, Metković, Opuzen, Ploče i Vrgorac.

IV. Prekršajni sud u Gospiću za područje općina: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina, Vrhovine te gradova: Gospić i Otočac.

V. Prekršajni sud u Karlovcu za područje općina: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje te gradova: Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj, Slunj i Vrbovsko.

VI. Prekršajni sud u Osijeku za područje općina: Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Donja Motičina, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka te gradova: Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo.

VII. Prekršajni sud u Puli – Pola za područje općina: Bale – Valle, Barban, Brtonigla – Verteneglio, Cerovlje, Fažana – Fasana, Funtana – Fontane, Gračišće, Grožnjan – Grisignana, Kanfanar, Karojba, Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica, Kršan, Lanišće, Ližnjan – Lisignano, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun – Montona, Oprtalj – Portole, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan – Visignano, Vižinada – Visinada, Vrsar – Orsera i Žminj te gradova: Buje – Buie, Buzet, Labin, Novigrad – Cittanova, Pazin, Poreč – Parenzo, Pula – Pola, Rovinj – Rovigno, Umag – Umago i Vodnjan – Dignano.

VIII. Prekršajni sud u Rijeci za područje općina: Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lopar, Lovran, Malinska-Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo i Vrbnik te gradova: Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Senj.

IX. Prekršajni sud u Sisku za područje općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina te gradova: Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Popovača i Sisak.

X. Prekršajni sud u Požegi za područje općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika te gradova: Kutjevo, Pleternica i Požega.

XI. Prekršajni sud u Slavonskom Brodu za područje općina: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Cernik, Davor, Donji Andrijevci, Dragalić, Garčin, Gornja Vrba, Gornji Bogićevci, Gundinci, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Rešetari, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Velika Kopanica, Vrbje i Vrpolje te gradova: Nova Gradiška i Slavonski Brod.

XII. Prekršajni sud u Splitu za područje općina: Baška Voda, Bol, Brela, Cista Provo, Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Gradac, Hrvace, Jelsa, Klis, Lećevica, Lokvičići, Lovreć, Marina, Milna, Muć, Nerežišća, Okrug, Otok, Podbablje, Podgora, Podstrana, Postira, Prgomet, Primorski Dolac, Proložac, Pučišća, Runovići, Seget, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šestanovac, Šolta, Tučepi, Zadvarje, Zagvozd i Zmijavci te gradova: Hvar, Imotski, Kaštela, Komiža, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Split, Stari Grad, Supetar, Trilj, Trogir, Vis i Vrlika.

XIII. Prekršajni sud u Šibeniku za područje općina: Bilice, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten, Promina, Rogoznica, Ružić, Tisno, Tribunj i Unešić te gradova: Drniš, Knin, Skradin, Šibenik i Vodice.

XIV. Prekršajni sud u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec te gradova: Čakovec, Mursko Središće i Prelog.

XV. Prekršajni sud u Koprivnici za područje općina: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac i Virje te gradova: Đurđevac i Koprivnica.

XVI. Prekršajni sud u Varaždinu za područje općina: Bednja, Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko te gradova: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice.

XVII. Prekršajni sud u Velikoj Gorici za područje općina: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Kravarsko, Križ, Orle, Pokupsko, Preseka i Rakovec te gradova: Ivanić-Grad, Velika Gorica i Vrbovec.

XVIII. Prekršajni sud u Vukovaru za područje općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja te gradova: Ilok, Otok, Vinkovci, Vukovar i Županja.

XIX. Prekršajni sud u Zadru za područje općina: Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, Kolan, Kukljica, Lišane Ostrovičke, Novigrad, Pakoštane, Pašman, Polača, Poličnik, Posedarje, Povljana, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Stankovci, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Škabrnja, Tkon, Vir, Vrsi i Zemunik Donji te gradova: Benkovac, Biograd na Moru, Nin, Novalja, Obrovac, Pag i Zadar.

XX. Prekršajni sud u Zagrebu za područje općina: Bedenica, Brckovljani i Rugvica, gradova: Dugo Selo i Sveti Ivan Zelina te gradskih četvrti Grada Zagreba: Črnomerec, Donja Dubrava, Donji Grad, Gornja Dubrava, Gornji Grad – Medveščak, Maksimir, Pešćenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Sesvete, Stenjevec, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever i Trnje.

XXI. Prekršajni sud u Novom Zagrebu za područje općina: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Klinča Sela, Krašić, Luka, Marija Gorica, Pisarovina, Pušća, Stupnik i Žumberak, gradova: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprešić te gradskih četvrti Grada Zagreba: Brezovica, Novi Zagreb – zapad i Novi Zagreb – istok.

XXII. Prekršajni sud u Zlataru za područje općina: Bedekovčina, Budinščina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Konjščina, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Sveti Križ Začretje, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela i Zlatar Bistrica te gradova: Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Oroslavje, Pregrada, Zabok i Zlatar.

3. Sjedišta i područja nadležnosti trgovačkih sudova

Članak 7.

Sjedišta i područja nadležnosti trgovačkih sudova su:

I. Trgovački sud u Bjelovaru za područja Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije.

II. Trgovački sud u Osijeku za područja Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

III. Trgovački sud u Pazinu za područje Istarske županije.

IV. Trgovački sud u Rijeci za područja Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

V. Trgovački sud u Splitu za područja Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije.

VI. Trgovački sud u Varaždinu za područja Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije.

VII. Trgovački sud u Zadru za područja Šibensko-kninske i Zadarske županije.

VIII. Trgovački sud u Zagrebu za područja Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

Članak 8.

Za rješavanje sporova koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama i na sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo; zrakoplove i na sporove na koje se primjenjuje zračno plovidbeno pravo; zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unapređenja te tvrtke, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, određuju se sljedeći trgovački sudovi:

– Trgovački sud u Osijeku

– Trgovački sud u Rijeci i za područje Trgovačkog suda u Pazinu

– Trgovački sud u Splitu i za područje Trgovačkog suda u Zadru

– Trgovački sud u Zagrebu i za područje Trgovačkog suda u Bjelovaru i Trgovačkog suda Varaždinu.

4. Sjedišta i područja nadležnosti upravnih sudova

Članak 9.

Sjedišta i područja nadležnosti upravnih sudova su:

I. Upravni sud u Osijeku za područja Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

II. Upravni sud u Rijeci za područja Istarske, Karlovačke, Ličko--senjske i Primorsko-goranske županije.

III. Upravni sud u Splitu za područja Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.

IV. Upravni sud u Zagrebu za područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko--moslavačke, Varaždinske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

5. Zajedničke odredbe

Članak 10.

Ako zbog više sile sud nije u mogućnosti djelovati u svojem sjedištu utvrđenom u člancima 2., 6., 7. i 9. ovog Zakona, ministar pravosuđa donijet će odluku kojom će privremeno odrediti drugo sjedište suda dok stanje više sile traje.

Članak 11.

Osim u sjedištu ili privremenom sjedištu određenom temeljem članka 10. ovog Zakona, sud može obavljati sudbenu vlast i u stalnim službama ili odjelima izvan sjedišta suda te održavanjem sudbenih dana.

Odluku o osnivanju i prestanku rada stalnih službi ili odjela izvan sjedišta suda donosi ministar pravosuđa. Odluku o održavanju sudbenih dana donosi ministar pravosuđa uz prethodno pribavljeno mišljenje predsjednika suda.

Članak 12.

Ministarstvo pravosuđa osigurava radni prostor i tehnički oprema sudove ustanovljene ovim Zakonom.

Ministar pravosuđa odlukom utvrđuje da su osigurani uvjeti iz stavka 1. ovog članka za rad suda.

6. Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona:

– Stalna služba u Čazmi Općinskog suda u Ivanić-Gradu i stalne službe u Garešnici i Pakracu Općinskog suda u Daruvaru nastavljaju s radom kao stalne službe Općinskog suda u Bjelovaru

– Stalna služba u Pločama Općinskog suda u Metkoviću nastavlja s radom kao Stalna služba Općinskog suda u Dubrovniku

– stalne službe u Kaštel Lukšiću i Omišu Općinskog suda u Splitu nastavljaju s radom kao stalne službe Općinskog suda u Splitu

– Stalna služba u Ivancu Općinskog suda u Varaždinu nastavlja s radom kao Stalna služba Općinskog suda u Varaždinu

– Stalna služba u Biogradu na Moru Općinskog suda u Zadru nastavlja s radom kao Stalna služba Općinskog suda u Zadru

– stalne službe u Dugom Selu i Svetom Ivanu Zelini Općinskog suda u Sesvetama nastavljaju s radom kao stalne službe Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona općinski sudovi ustanovljeni Zakonom o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 144/10. i 84/11.) nastavljaju s radom kao stalne službe općinskih sudova ustanovljenih ovim Zakonom, i to:

– Općinski sud u Daruvaru i Općinski sud u Križevcima kao stalne službe Općinskog suda u Bjelovaru

– Općinski sud u Korčuli i Općinski sud u Metkoviću kao stalne službe Općinskog suda u Dubrovniku

– Općinski sud u Ogulinu kao Stalna služba Općinskog suda u Karlovcu

– Općinski sud u Belom Manastiru, Općinski sud u Đakovu, Općinski sud u Našicama i Općinski sud u Valpovu kao stalne službe Općinskog suda u Osijeku

– Općinski sud u Bujama – Buie, Općinski sud u Labinu, Općinski sud u Pazinu, Općinski sud u Poreču – Parenzo i Općinski sud u Rovinju – Rovigno kao stalne službe Općinskog suda u Puli – Pola

– Općinski sud u Crikvenici, Općinski sud u Delnicama, Općinski sud u Krku, Općinski sud u Malom Lošinju, Općinski sud u Opatiji i Općinski sud u Rabu kao stalne službe Općinskog suda u Rijeci

– Općinski sud u Glini, Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici i Općinski sud u Kutini kao stalne službe Općinskog suda u Sisku

– Općinski sud u Novoj Gradiški kao Stalna služba Općinskog suda u Slavonskom Brodu

– Općinski sud u Imotskom, Općinski sud u Makarskoj, Općinski sud u Sinju, Općinski sud u Starom Gradu, Općinski sud u Supetru i Općinski sud u Trogiru kao stalne službe Općinskog suda u Splitu

– Općinski sud u Kninu kao Stalna služba Općinskog suda u Šibeniku

– Općinski sud u Slatini kao Stalna služba Općinskog suda u Virovitici

– Općinski sud u Vinkovcima i Općinski sud u Županji kao stalne službe Općinskog suda u Vukovaru

– Općinski sud u Benkovcu i Općinski sud u Pagu kao stalne službe Općinskog suda u Zadru

– Općinski sud u Sesvetama kao stalna Služba Općinskog građanskog suda u Zagrebu

– Općinski sud u Ivanić-Gradu i Općinski sud u Vrbovcu kao stalna služba Općinskog suda u Velikoj Gorici

– Općinski sud u Jastrebarskom, Općinski sud u Samoboru i Općinski sud u Zaprešiću kao stalne službe Općinskog suda u Novom Zagrebu

– Općinski sud u Krapini i Općinski sud u Zaboku kao stalne službe Općinskog suda u Zlataru.

Članak 14.

Dana 1. srpnja 2015.:

– stalne službe u Garešnici, Grubišnom Polju i Pakracu Prekršajnog suda u Daruvaru nastavljaju s radom kao stalne službe Prekršajnog suda u Bjelovaru

– stalne službe u Pločama i Vrgorcu Prekršajnog suda u Metkoviću nastavljaju s radom kao stalne službe Prekršajnog suda u Dubrovniku

– stalne službe u Gračacu, Korenici i Otočcu Prekršajnog suda u Gospiću nastavljaju s radom kao stalne službe Prekršajnog suda u Gospiću

– stalne službe u Dugoj Resi, Ogulinu i Slunju Prekršajnog suda u Karlovcu nastavljaju s radom kao stalne službe Prekršajnog suda u Karlovcu

– Stalna služba u Donjem Miholjcu Prekršajnog suda u Valpovu nastavlja s radom kao Stalna služba Prekršajnog suda u Osijeku

– Stalna služba u Novskoj Prekršajnog suda u Kutini i stalne službe u Glini, Hrvatskoj Kostajnici i Petrinji Prekršajnog suda u Sisku nastavljaju s radom kao stalne službe Prekršajnog suda u Sisku

– stalne službe u Kaštel Sućurcu, Omišu, Solinu i Trogiru Prekršajnog suda u Splitu nastavljaju s radom kao stalne službe Prekršajnog suda u Splitu

– stalne službe u Ivancu i Novom Marofu Prekršajnog suda u Varaždinu nastavljaju s radom kao stalne službe Prekršajnog suda u Varaždinu

– Stalna služba u Slatini Prekršajnog suda u Virovitici nastavlja s radom kao Stalna služba Prekršajnog suda u Virovitici

– Stalna služba u Svetom Ivanu Zelini Prekršajnog suda u Vrbovcu nastavlja s radom kao Stalna služba Prekršajnog suda u Zagrebu

– Stalna služba u Jastrebarskom Prekršajnog suda u Karlovcu nastavlja s radom kao Stalna služba Prekršajnog suda u Novom Zagrebu

– Stalna služba u Donjoj Stubici Prekršajnog suda u Zlataru i Stalna služba u Klanjcu Prekršajnog suda u Zaboku nastavljaju s radom kao stalne službe Prekršajnog suda u Zlataru.

Dana 1. srpnja 2015. prekršajni sudovi ustanovljeni Zakonom o područjima i sjedištima prekršajnih sudova (»Narodne novine«, br. 137/09.) nastavljaju s radom kao stalne službe prekršajnih sudova ustanovljenih ovim Zakonom, i to:

– Prekršajni sud u Daruvaru i Prekršajni sud u Križevcima kao stalne službe Prekršajnog suda u Bjelovaru

– Prekršajni sud u Blatu, Prekršajni sud u Lastovu, Prekršajni sud u Korčuli i Prekršajni sud u Metkoviću kao stalne službe Prekršajnog suda u Dubrovniku

– Prekršajni sud u Belom Manastiru, Prekršajni sud u Đakovu, Prekršajni sud u Našicama i Prekršajni sud u Valpovu kao stalne službe Prekršajnog suda u Osijeku

– Prekršajni u Pazinu, Prekršajni sud u Poreču – Parenzo, Prekršajni sud u Rovinju – Rovigno i prekršajni sud u Umagu – Umago kao stalne službe Prekršajnog suda u Puli – Pola

– Prekršajni sud u Crikvenici, Prekršajni sud u Delnicama, Prekršajni sud u Krku, Prekršajni sud u Malom Lošinju, Prekršajni sud u Opatiji, Prekršajni sud u Rabu i Prekršajni sud u Senju kao stalne službe Prekršajnog suda u Rijeci

– Prekršajni sud u Kutini kao Stalna služba Prekršajnog suda u Sisku

– Prekršajni sud u Novoj Gradiški kao Stalna služba Prekršajnog suda u Slavonskom Brodu

– Prekršajni sud u Imotskom, Prekršajni sud u Makarskoj, Prekršajni sud u Sinju, Prekršajni sud u Starom Gradu, Prekršajni sud u Supetru i Prekršajni sud u Visu kao stalne službe Prekršajnog suda u Splitu

– Prekršajni sud u Kninu kao Stalna služba Prekršajnog suda u Šibeniku

– Prekršajni sud u Vinkovcima i Prekršajni sud u Županji kao stalne službe Prekršajnog suda u Vukovaru

– Prekršajni sud u Pagu kao Stalna služba Prekršajnog suda u Zadru

– Prekršajni sud u Sesvetama kao Stalna služba Prekršajnog suda u Zagrebu

– Prekršajni sud u Ivanić-Gradu i Prekršajni sud u Vrbovcu kao stalna služba Prekršajnog suda u Velikoj Gorici

– Prekršajni sud u Samoboru i Prekršajni sud u Zaprešiću kao stalne službe Prekršajnog suda u Novom Zagrebu

– Prekršajni sud u Krapini i Prekršajni sud u Zaboku kao stalne službe Prekršajnog suda u Zlataru.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona:

– stalne službe u Čakovcu i Koprivnici Županijskog suda u Varaždinu nastavljaju s radom kao stalne službe Županijskog suda u Varaždinu

– Stalna služba u Gospiću Županijskog suda u Karlovcu nastavlja s radom kao Stalna služba Županijskog suda u Karlovcu

– Stalna služba u Požegi Županijskog suda u Slavonskom Brodu nastavlja s radom kao Stalna služba Županijskog suda u Slavonskom Brodu.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona:

– Stalna služba u Dubrovniku Trgovačkog suda u Splitu nastavlja s radom kao Stalna služba Trgovačkog suda u Splitu

– Stalna služba u Karlovcu Trgovačkog suda u Zagrebu nastavlja s radom kao Stalna služba Trgovačkog suda u Zagrebu

– Stalna služba u Slavonskom Brodu Trgovačkog suda u Osijeku nastavlja s radom kao Stalna služba Trgovačkog suda u Osijeku

– Stalna služba u Šibeniku Trgovačkog suda u Zadru nastavlja s radom kao Stalna služba Trgovačkog suda u Zadru.

Članak 17.

Posebni zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova osnovani na temelju Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05., 16/07., 113/08., 153/09., 116/10., 122/10., 27/11., 57/11. i 130/11.) i Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13.) do dana stupanja na snagu ovog Zakona, danom stupanja na snagu ovog Zakona nastavljaju s radom kao posebni zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova ustanovljenih ovim Zakonom u čiju mjesnu nadležnost spadaju.

Zemljišnoknjižne postupke koji nisu dovršeni pred prvostupanjskim sudom do dana stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će sud u čiju mjesnu nadležnost prema ovom Zakonu spada rješavanje u zemljišnoknjižnim predmetima.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, zemljišnoknjižne postupke koji nisu dovršeni pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, a za koje su nadležni i Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski sud u Novom Zagrebu, dovršit će Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 18.

Postupke u predmetima općinskih, županijskih, trgovačkih i prekršajnih sudova koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu odgovarajućih odredbi ovog Zakona provest će i dovršiti suci koji su u njima postupali, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 19.

Ako nakon stupanja na snagu odgovarajućih odredbi ovog Zakona viši sud povodom pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak, dostavit će ga sudu mjesno nadležnom sukladno ovom Zakonu.

Članak 20.

O žalbama protiv presuda općinskih sudova u kaznenim predmetima te o žalbama protiv odluka općinskih sudova u građanskim predmetima, koje su donesene do dana stupanja na snagu odgovarajućih odredbi ovog Zakona, odlučivat će županijski sudovi određeni prema odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 144/10. i 84/11.).

Članak 21.

Arhivi općinskih i prekršajnih sudova iz članka 13. stavka 2. i članka 14. stavka 2. ovog Zakona, koji sudovi danom stupanja na snagu odgovarajućih odredbi ovog Zakona nastavljaju s radom kao stalne službe, postaju arhivi općinskih i prekršajnih sudova ustanovljenih ovim Zakonom u čiju mjesnu nadležnost spadaju.

Arhiv Trgovačkog suda u Rijeci u dijelu koji se odnosi na Stalnu službu u Pazinu postaje arhiv Trgovačkog suda u Pazinu.

Čuvanje i postupanje s arhivskom građom provodit će se sukladno Sudskom poslovniku.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 144/10. i 84/11.).

Dana 1. srpnja 2015. prestaje važiti Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova (»Narodne novine«, br. 137/09.).

Članak 23.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2015., osim:

– članka 4. stavaka 1., 2. i 3., članka 6. i članka 14. ovog Zakona koji stupaju na snagu 1. srpnja 2015.

– članka 4. stavka 4. ovog Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Klasa: 022-03/14-01/71

Zagreb, 24. listopada 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.