Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

NN 128/2014 (31.10.2014.), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

HRVATSKI SABOR

2431

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Proglašavam Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. listopada 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/143

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 27. listopada 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Članak 1.

Ovim se Zakonom ustanovljavaju županijska i općinska državna odvjetništva te se određuju područja njihove nadležnosti i sjedišta u kojima će djelovati.

Članak 2.

Sjedišta i područja nadležnosti županijskih i općinskih državnih odvjetništava su:

I. Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru za područje Županijskog suda u Bjelovaru:

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru za područje Općinskog suda u Bjelovaru

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici za područje Općinskog suda u Virovitici.

II. Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku za područje Županijskog suda u Dubrovniku:

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku za područje Općinskog suda u Dubrovniku.

III. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu za područje Županijskog suda u Karlovcu:

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću za područje Općinskog suda u Gospiću

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu za područje Općinskog suda u Karlovcu.

IV. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku za područje Županijskog suda u Osijeku:

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku za područje Općinskog suda u Osijeku.

V. Županijsko državno odvjetništvo u Puli – Pola za područje Županijskog suda u Puli – Pola:

Općinsko državno odvjetništvo u Puli – Pola za područje Općinskog suda u Puli – Pola.

VI. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci za područje Županijskog suda u Rijeci:

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci za područje Općinskog suda u Rijeci.

VII. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku za područje Županijskog suda u Sisku:

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku za područje Općinskog suda u Sisku.

VIII. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu za područje Županijskog suda u Slavonskom Brodu:

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi za područje Općinskog suda u Požegi

Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu za područje Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

IX. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu za područje Županijskog suda u Splitu:

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za područje Općinskog suda u Splitu.

X. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku za područje Županijskog suda u Šibeniku:

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku za područje Općinskog suda u Šibeniku.

XI. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu za područje Županijskog suda u Varaždinu:

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu za područje Općinskog suda u Čakovcu

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici za područje Općinskog suda u Koprivnici

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu za područje Općinskog suda u Varaždinu.

XII. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici za područje Županijskog suda u Velikoj Gorici:

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu za područje Općinskog suda u Novom Zagrebu,

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici za područje Općinskog suda u Velikoj Gorici.

XIII. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru za područje Županijskog suda u Vukovaru:

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru za područje Općinskog suda u Vukovaru.

XIV. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru za područje Županijskog suda u Zadru:

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru za područje Općinskog suda u Zadru.

XV. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu za područje Županijskog suda u Zagrebu:

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu za područje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i Općinskog radnog suda u Zagrebu

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru za područje Općinskog suda u Zlataru.

Članak 3.

Sjedište i nadležnost posebnih državnih odvjetništava za kazneni progon počinitelja određenih kaznenih djela uređuje se posebnim zakonima.

Članak 4.

Za postupanje pred trgovačkim sudovima određuje se nadležnost:

1. Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru za područje Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije

2. Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku pred Trgovačkim sudom u Splitu za područje Dubrovačko-neretvanske županije

3. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Karlovačke županije i Trgovačkim sudom u Rijeci za područje Ličko-senjske županije

4. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije

5. Županijsko državno odvjetništvo u Puli – Pola pred Trgovačkim sudom u Pazinu za područje Istarske županije

6. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pred Trgovačkim sudom u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije

7. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Sisačko-moslavačke županije

8. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

9. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu pred Trgovačkim sudom u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije

10. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku pred Trgovačkim sudom u Zadru za područje Šibensko-kninske županije

11. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pred Trgovačkim sudom u Varaždinu za područje Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije

12. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Zagrebačke županije

13. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru pred Trgovačkim sudom u Osijeku za područje Vukovarsko-srijemske županije

14. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru pred Trgovačkim sudom u Zadru za područje Zadarske županije

15. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu za područje Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba.

Članak 5.

Za postupanje pred upravnim sudovima određuje se nadležnost:

1. Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Bjelovarsko-bilogorske županije i Upravnim sudom u Osijeku za područje Virovitičko-podravske županije

2. Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku pred Upravnim sudom u Splitu za područje Dubrovačko-neretvanske županije

3. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu pred Upravnim sudom u Rijeci za područje Karlovačke i Ličko-senjske županije

4. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku pred Upravnim sudom u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije

5. Županijsko državno odvjetništvo u Puli – Pola pred Upravnim sudom u Rijeci za područje Istarske županije

6. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pred Upravnim sudom u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije

7. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Sisačko-moslavačke županije

8. Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu pred Upravnim sudom u Osijeku za područje Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

9. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu pred Upravnim sudom u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije

10. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku pred Upravnim sudom u Splitu za područje Šibensko-kninske županije

11. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Međimurske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije

12. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Zagrebačke županije

13. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru pred Upravnim sudom u Osijeku za područje Vukovarsko-srijemske županije

14. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru pred Upravnim sudom u Splitu za područje Zadarske županije

15. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pred Upravnim sudom u Zagrebu za područje Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba.

Članak 6.

Ako zbog više sile državno odvjetništvo nije u mogućnosti djelovati u svojem sjedištu utvrđenom u članku 2. ovog Zakona, ministar pravosuđa donijet će odluku kojom će privremeno odrediti drugo sjedište državnog odvjetništva dok traje stanje više sile.

Članak 7.

Osim u sjedištu ili privremenom sjedištu određenom temeljem članka 6. ovog Zakona, državno odvjetništvo može djelovati i u stalnim službama ili odjelima izvan sjedišta.

Odluku o osnivanju i prestanku rada stalnih službi ili odjela izvan sjedišta državnog odvjetništva donosi ministar pravosuđa uz prethodno mišljenje glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Članak 8.

Ministarstvo pravosuđa osigurava radni prostor i tehnički oprema državna odvjetništva ustanovljena ovim Zakonom.

Ministar pravosuđa odlukom utvrđuje da su osigurani uvjeti iz stavka 1. ovog članka za rad državnih odvjetništava.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona:

– Stalna služba u Benkovcu Općinskog državnog odvjetništva u Zadru nastavlja s radom kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Zadru

– Stalna služba u Daruvaru Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru nastavlja s radom kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru

– Stalna služba u Dugom Selu Općinskog državnog odvjetništva u Sesvetama nastavlja s radom kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu

– Stalna služba u Đakovu Općinskog državnog odvjetništva u Našicama nastavlja s radom kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona općinska državna odvjetništva ustanovljena Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (»Narodne novine«, br. 84/11. i 130/11.) nastavljaju s radom kao stalne službe općinskih državnih odvjetništava ustanovljenih ovim Zakonom, i to:

– Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku

– Općinsko državno odvjetništvo u Samoboru kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu

– Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu

– Općinsko državno odvjetništvo u Našicama kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku

– Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Puli – Pola

– Općinsko državno odvjetništvo u Crikvenici kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci

– Općinsko državno odvjetništvo u Kutini kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Sisku

– Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj i Općinsko državno odvjetništvo u Sinju kao stalne službe Općinskog državnog odvjetništva u Splitu

– Općinsko državno odvjetništvo u Kninu kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku

– Općinsko državno odvjetništvo u Ivanić-Gradu kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici

– Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima kao Stalna služba Općinskog državnog odvjetništva u Vukovaru.

Članak 10.

Predmete koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona ne budu dovršeni preuzet će općinska državna odvjetništva mjesno nadležna sukladno odredbama ovog Zakona.

Za predmete koji ne budu dovršeni pred sudovima do dana stupanja na snagu ovog Zakona bit će mjesno nadležna državna odvjetništva sukladno odredbama ovog Zakona.

Ako viši sud povodom pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak, predmet će preuzeti državno odvjetništvo mjesno nadležno sukladno odredbama ovog Zakona.

Članak 11.

Arhivi općinskih državnih odvjetništava iz članka 9. stavka 2. ovog Zakona, koja danom stupanja na snagu ovog Zakona nastavljaju s radom kao stalne službe općinskih državnih odvjetništava ustanovljenih ovim Zakonom, postaju arhivi općinskih državnih odvjetništava u čiju mjesnu nadležnost spadaju prema odredbama ovog Zakona.

Čuvanje i postupanje s arhivskom građom provodit će se sukladno Poslovniku državnog odvjetništva.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (»Narodne novine«, br. 84/11. i 130/11.).

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2015.

Klasa: 022-03/14-01/72

Zagreb, 24. listopada 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.