Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

NN 128/2014 (31.10.2014.), Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2434

Na temelju članka 142. stavka 7. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O IZVJEŠĆIVANJU I ISTRAŽIVANJU DOGAĐAJA KOJI UGROŽAVAJU SIGURNOST TE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom stavlja izvan snage Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (»Narodne novine« broj 138/09 i 57/13).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/135

Urbroj: 530-06-1-1-14-2

Zagreb, 24. listopada 2014.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.