Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti

NN 128/2014 (31.10.2014.), Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti

128 31.10.2014 Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2437

Na temelju članka 142. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 159/2013 i 22/2014) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA IZ UŽE SPECIJALNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak stjecanja statusa specijalista iz uže specijalnosti.

Članak 2.

Doktorima medicine specijalistima, istaknutim stručnjacima koji se bave određenom propisanom užom specijalnošću 10 godina, koji imaju znanstveno-nastavno zvanje profesora ili docenta i kontinuirano publicirane stručne i znanstvene radove iz uže specijalnosti kroz tih 10 godina može se na temelju pribavljenog pozitivnog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njihovom radu na području uže specijalnosti priznati status specijalista iz uže specijalnosti.

Članak 3.

Doktorima medicine specijalistima, istaknutim stručnjacima koji se bave određenom propisanom užom specijalnošću 10 godina, koji imaju akademski stupanj doktora znanosti ili priznati naziv primarijus može se na temelju pribavljenog pozitivnog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njihovom radu na području uže specijalnosti priznati status specijalista iz uže specijalnosti.

Članak 4.

Doktorima medicine specijalistima, koji se bave određenom užom specijalnošću 10 godina mogu steći status specijalista iz uže specijalnosti pod uvjetom položenog ispita iz uže specijalnosti, na temelju prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njihovom radu na području uže specijalnosti.

Članak 5.

Hrvatska liječnička komora daje mišljenje iz članka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika na temelju prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja nadležnog stručnog društva.

Članak 6.

Zahtjev za priznanje statusa užeg specijalista uz predočenje pisanih dokaza iz članka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika Ministarstvu zdravlja podnosi doktor medicine specijalist, sukladno odredbama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/46

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-14-01

Zagreb, 20. listopada 2014.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.