Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 129/2014 (3.11.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2451

Na osnovi članka 24. stavak 3., a u svezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 70. sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14. i 119/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavke 3. mijenja se:

Dodaju se nove šifre HZZO-a prema ISO 9999, sa sljedećim podacima i pripadajućim smjernicama:

»

RB

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv

proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 7. godine

od 7. do 18. godina

iznad 18. godine

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1076a

032412080526

Set za brzo očitavanje količine šećera u krvi 172

Lobeck Medical AG

Golia

Set za brzo očitavanje količine šećera u krvi, Lobeck Medical AG

MediSmart Ruby

12, 13, 14

14

1a

NE

kom

1

5 god.

5 god.

5 god.

1,31

5%

1,38

IVD

S

SP, LJ

Baterijski elektronički uređaj za mjerenje glukoze u krvi - 1 uređaj odobrava se na period od 5 godine. Mjerne jedinice - mmol, tvornički blokirano, bez mogućnosti promjene od strane korisnika. Automatsko uvlačenje uzorka, osim kod fotometrijske metode. Automatska detekcija nedostatnog volumena uzorka. Kalibracija - plazma. Postotak pogreške pri mjerenju u skladu s FDA, ISO, CE standardima. Potrebna količina krvi za test do 1,5 µL, brzina mjerenja ne duža od 10 s, minimalni broj podataka u memoriji 300, startni lancetar obavezan, raspon mjerenja 1,1 do 27,8 mmol/l, oznaka za niski i visoki GUK, traka u uređaju u trenutku mjerenja. CE certifikat.

1108a

032412080728

Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem 174

Lobeck Medical AG

Golia

Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem; Lobeck Medical AG

MediSmart Ruby

1

14

1a

NE

kom

do 375 komada

3 mj.

3 mj.

3 mj.

2,72

5%

2,86

IVD

S

SP, LJ

Plastika, elektroda ili fotometrijski film/indikator. CE certifikat.

1233b

092407101806

Kateteri za samokateterizaciju jednokratni, hidrofilni199

Oasis Medical A.S.

Bauerfeind

Kateteri za samokateterizaciju jednokratni, hidrofilni, Oasis Medical A.S.

GentleCath hidrofilni kateteri

1

14

1a

NE

kom

do 450 komada

3 mj.

3 mj.

3 mj.

7,65

5%

8,03

IIa

S

SP, LJ

Sterilan. Konektor. PVC. Lubrikant s hidrofilnim svojstvima.

1997b

000000171303

Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel. 275a

Hanson Medical Inc.; Bio Med Science Inc.

Medical Intertrade

Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel, Hanson Medical Inc., Bio Med Science Inc.

Deramtix ultra gel 15g;

Dermatix silikonska pločica,prozirna; Dermatix silikonska pločica u obliku flastera

1

6

5

NE

komplet

1

6 mj

6 mj

6 mj

1.462,05

5%

1.535,15

I

S

SP, LJ

Elastično kompresivni stupanj I do III.

»

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala tekst uz indikaciju pod rednim brojem 167. mijenja se i glasi: »a. Za osigurane osobe s paraplegijom. b. Za potpuno nepokretne osigurane osobe koje imaju dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3-4).«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/250

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 30. listopada 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

129 03.11.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima