Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine

NN 131/2014 (7.11.2014.), Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2465

Na temelju članka 1. stavka 2. i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine, u tekstu koji je sastavni dio ovoga Zaključka.

2. Za provedbu Strategije iz točke 1. ovoga Zaključka te nadzor provede strateških i posebnih ciljeva i mjera zadužuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

3. Strategija iz točke 1. ovoga Zaključka objavit će se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Klasa: 022-03/14-07/406

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 30. listopada 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE  ZA RAZDOBLJE
OD 2014. DO 2030. GODINE

131 07.11.2014 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine 131 07.11.2014 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine 131 07.11.2014 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine