Odluka o postavljanju mr. sc. Amira Muharemija za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki

NN 132/2014 (12.11.2014.), Odluka o postavljanju mr. sc. Amira Muharemija za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki

132 12.11.2014 Odluka o postavljanju mr. sc. Amira Muharemija za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2466

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/1301/32, urbroj: 5030115/1-14-11 od 3. studenoga 2014., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. AMIR MUHAREMI, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/14-02/34
Urbroj: 71-05-03/1-14-2
Zagreb, 6. studenoga 2014.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.