Naredba o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području zadarske županije

NN 135/2014 (18.11.2014.), Naredba o izmjeni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području zadarske županije

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2572

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/2004 i 82/2007), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

I.

U Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije (»Narodne novine«, br. 29/2013 i 49/2013) u točki I, podtočki 3, redni broj 45) luka Tkon se briše.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/14-01/2169

Urbroj: 530-03-14-2

Zagreb, 5. studenoga 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.