Odluka o stavljanju izvan snage Standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 135/2014 (18.11.2014.), Odluka o stavljanju izvan snage Standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2580

Na osnovi članka 33. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/14.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 70. sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donijelo je

ODLUKU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE STANDARDA I NORMATIVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

Ovom Odlukom stavljaju se izvan snage Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 106/14.).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/278

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 30. listopada 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.