Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

NN 137/2014 (21.11.2014.), Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2596

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 4. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/2004, 99/2004, 44/2006, 24/2011 i 128/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. studenoga 2014. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Raspisuju se izbori za Predsjednika Republike Hrvatske.

II.

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske održat će se u nedjelju, 28. prosinca 2014. godine.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 24. studenoga 2014. godine.

Klasa: 022-03/14-04/434

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 20. studenoga 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.