Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije kojom se produžuje rok trajanja koncesija na pomorskom dobru dodijeljenih trgovačkom društvu Cromaris d.d., Zadar

NN 137/2014 (21.11.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije kojom se produžuje rok trajanja koncesija na pomorskom dobru dodijeljenih trgovačkom društvu Cromaris d.d., Zadar

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2602

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), a u vezi s člankom 39. stavkom 2. podstavkom 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/2012) i člankom 31. stavkom 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. studenoga 2014. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE KOJOM SE PRODUŽUJE ROK TRAJANJA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU DODIJELJENIH TRGOVAČKOM DRUŠTVU CROMARIS d.d., ZADAR

I.

Daje se suglasnost na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije, klase: 342-01/14-02/32, urbroja: 2198/1-02-14-10, od 25. srpnja 2014. godine, kojom se produžuje rok trajanja koncesija na pomorskom dobru dodijeljenih trgovačkom društvu Cromaris d.d., Zadar, temeljem:

– Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru br. 96-GU/06, na području Ravskog kanala, uz uvalu Lučica, sjeverozapadno od uvale Velo i Malo Žalo na Dugom otoku, Općina Sali, u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj bijele ribe, kapaciteta do 50 tona godišnje, sklopljenoga 1. svibnja 2006. godine na rok od 20 godina (Ugovorom o prijenosu koncesije na pomorskom dobru od 15. travnja 2013. godine koncesija prenesena s društva Dalmar d.o.o., Pakoštane, na društvo Cromaris d.d., Zadar),

– Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru br. 133-GU/07, na području južnog dijela otoka Ugljana, kod otoka Bisage, k.o. Kukljica, Općina Kukljica, u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj bijele ribe, kapaciteta do 50 tona godišnje, sklopljenoga 1. kolovoza 2007. godine na rok od 10 godina,

– Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru br. 146-GU/08, na području Ravskog kanala, uz uvalu Lučica, sjeverozapadno od uvale Velo i Malo Žalo na Dugom otoku, Općina Sali, u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj bijele ribe, kapaciteta do 580 tona godišnje, sklopljenoga 1. listopada 2008. godine, na rok do 1. svibnja 2026. godine (Ugovorom o prijenosu koncesije na pomorskom dobru od 15. travnja 2013. godine koncesija prenesena s društva Dalmar d.o.o., Pakoštane, na društvo Cromaris d.d., Zadar),

– Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru br. 167-GU/10, na području jugoistočnog kraja otoka Ugljana, kod otoka Golac, Općina Kali, u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj bijele ribe, kapaciteta do 550 tona godišnje, sklopljenoga 4. ožujka 2010. godine na rok od 20 godina,

– Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru br. 168-GU/10, na području jugoistočnog kraja otoka Ugljana, kod otoka Veli Škoj, Općina Kali, u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj bijele ribe, kapaciteta do 550 tona godišnje, sklopljenoga 4. ožujka 2010. godine na rok od 20 godina,

– Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru br. 172-GU/10, na području otoka Pašmana, Općina Tkon (Maslinjak), u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj bijele ribe, kapaciteta do 200 tona godišnje, sklopljenoga 9. kolovoza 2010. godine na rok od 10 godina (Ugovorom o prijenosu koncesije na pomorskom dobru od 24. prosinca 2012. godine koncesija prenesena s društva Convento Albamaris d.o.o., Tkon, na društvo Cromaris d.d., Zadar),

– Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru br. 173-GU/10 na području otoka Pašmana, Općina Tkon (Žižanj C), u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj bijele ribe, kapaciteta do 50 tona godišnje, sklopljenoga 9. kolovoza 2010. godine na rok od 10 godina (Ugovorom o prijenosu koncesije na pomorskom dobru od 24. prosinca 2012. godine koncesija prenesena s društva Convento Albamaris d.o.o., Tkon, na društvo Cromaris d.d., Zadar),

– Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru br. 176-GU/10, na području otoka Pašmana, Općina Tkon (Košara 3), u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj bijele ribe, kapaciteta do 1375 tona godišnje, sklopljenoga 9. kolovoza 2010. godine na rok od 10 godina,

– Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru br. 177-GU/10, na području otoka Pašmana, Općina Tkon (Košara 2), u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj bijele ribe, kapaciteta do 580 tona godišnje, sklopljenoga 9. kolovoza 2010. godine na rok od 10 godina,

– Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru br. 208-GU/12, na području kod otoka Veli Školj, Općina Kukljica, u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj bijele ribe, kapaciteta do 700 tona godišnje, sklopljenoga 1. kolovoza 2012. godine na rok od 20 godina,

– Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru br. 212-GU/12, na području otoka Pašmana, Općina Tkon (Košara 1B), u svrhu gospodarskog korištenja za uzgoj bijele ribe, kapaciteta do 100 tona godišnje, sklopljenoga 1. kolovoza 2012. godine na rok od 10 godina,

– Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za posebnu upotrebu br. 140-PU/07, na dijelu k.o. Nin-Zaton, na dijelu katastarskih čestica zemljišta 1213 i 1280 i dijelu mora, Grad Nin, u svrhu polaganja i korištenja cijevi za usis mora u funkciji mrjestilišta, sklopljenoga 8. siječnja 2008. godine na rok od 20 godina (Ugovorom o prijenosu koncesije na pomorskom dobru od 20. prosinca 2010. godine koncesija prenesena s društva Cenmar export-import d.o.o., Kali, na društvo Cromaris d.d., Zadar),

na način da svaka pojedina koncesija traje ukupno 30 godina računajući od dana sklapanja pojedinog Ugovora, a sve u istom opsegu i pod istim uvjetima pod kojima su dane.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/399

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 20. studenoga 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.