Ispravak Pravilnika o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta

NN 140/2014 (28.11.2014.), Ispravak Pravilnika o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2664

U Pravilniku o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta objavljenom u Narodnim novinama broj 132 od 12. studenoga 2014. godine, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJI SE PRIMJENJUJU U PROMETU I UVOZU SJEMENA SVINJA DOMAĆIH VRSTA

Uz Pravilnik o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine« broj 132/2014) objavljuje se Prilog E iz članka 4. Pravilnika koji glasi:

»PRILOG E

Uvjeti kojima mora udovoljavati sjeme sakupljeno u centru za sakupljanje sjemena namijenjeno prometu na području Republike Hrvatske

1. Sjeme mora biti dobiveno od životinja koje:

(a) ne pokazuju kliničke znakove bolesti na dan sakupljanja sjemena;

(b) nisu cijepljene protiv slinavke i šapa;

(c) udovoljavaju zahtjevima iz Poglavlja I. Priloga B ovoga Pravilnika;

(d) se ne koriste za prirodni pripust;

(e) se drže u centrima za sakupljanje sjemena koji se ne nalaze u području pod ograničenjem određenim u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koje se odnosi na pojavu zarazne bolesti u domaćih svinja, uključujući slinavku i šap, vezikularnu bolest svinja, vezikularni stomatitis, klasičnu svinjsku kugu i afričku svinjsku kugu;

(f) se drže u centrima za sakupljanje u kojima nije bilo kliničkih, seroloških, viroloških ili patoloških znakova bolesti Aujeszkoga zabilježenih u zadnjih 30 dana neposredno prije datuma sakupljanja.

2. Razrjeđivaču ili sjemenu nakon završnog razrjeđivanja se mora dodati učinkovita kombinacija antibiotika, posebno protiv leptospiroza. U slučaju smrznutog sjemena, antibiotici se moraju dodati prije nego se sjeme smrzne.

2.1. Kombinacija antibiotika iz točke 2. ovoga Priloga ima učinak koji je najmanje istovjetan sljedećim koncentracijama u završnom razrjeđenju sjemena:

(a) ne manje od 500 µg streptomicina po ml završnog razrjeđenja,

(b) ne manje od 500 IU penicilina po ml završnog razrjeđenja,

(c) ne manje od 150 µg linkomicina po ml završnog razrjeđenja,

(d) ne manje od 300 µg spektinomicina po ml završnog razrjeđenja.

2.2. Odmah po dodavanju antibiotika, razrijeđeno sjeme se mora držati na temperaturi od najmanje 15 ºC, u razdoblju ne kraćem od 45 minuta.

3. Sjeme namijenjeno prometu na području Republike Hrvatske mora biti:

(a) prije otpreme, skladišteno na način kako je to određeno u podtočki (d) točke 2. Poglavlja I. Priloga A te podtočkama (a), (b), (e) i (f) točke 6. Poglavlja II. Priloga A ovoga Pravilnika;

(b) prevezeno do odredišta u posudama koje su bile očišćene i dezinficirane ili sterilizirane prije uporabe te koje su zapečaćene prije otpreme iz centra za sakupljanje sjemena.«

Klasa: 011-02/14-01/35

Urbroj: 525-10/0249-14-7

Zagreb, 20. studenoga 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

140 28.11.2014 Ispravak Pravilnika o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta