Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu

NN 142/2014 (2.12.2014.), Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2673

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 19/2014) i članka 12. stavka 2. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. studenoga 2014. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU

I.

Donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Obvezuju se nadležna tijela obuhvaćena Planom upravljanja iz točke I. ove Odluke da, prije pristupanja realizaciji mjera i aktivnosti iz Plana upravljanja, prijedlog konkretnih mjera i aktivnosti dostave na prethodnu suglasnost tijelima nadležnim sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/405

Urbroj: 50301-09/09-14-6

Zagreb, 20. studenoga 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU

142 02.12.2014 Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu 142 02.12.2014 Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu 142 02.12.2014 Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu