Odluka o davanju prva priređivanja igara na sreću na automatima

NN 145/2014 (8.12.2014.), Odluka o davanju prva priređivanja igara na sreću na automatima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2715

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/2009, 35/2013, 158/2013 i 41/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. prosinca 2014. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU PRAVA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA

I.

Daje se pravo priređivanja igara na sreću na automatima, u trajanju od 15 godina računajući od dana potpisivanja ugovora o pravu priređivanja igara na sreću, sljedećim trgovačkim društvima:

1. ADRIA CASINO d.o.o., Rijeka, Riva Boduli 1, OIB: 90180501899

2. A MAT d.o.o., Viškovo, Stupari 23d, OIB: 70410381956

3. BIG WIN d.o.o., Umag, Istarska 32, OIB: 10177566204

4. BLUE SKY d.o.o., Rijeka, Žabica 1, OIB: 06343958024

5. BRUT d.o.o., Poreč, Rade Končara 1, OIB: 70572040646

6. BURG d.o.o., Osijek, Stjepana Radića 16, OIB: 77617614251

7. DIONIZ M d.o.o., Koprivnica, Svilarska 34, OIB: 61424095560

8. DIVONA d.o.o., Zagreb, Avenija Dubrava 162, OIB: 54712049111

9. DOMINO OPATIJA d.o.o., Opatija, M. Tita 147, OIB: 53560300360

10. FLAMINGO d.o.o., Zagreb, Lastovska 2/a, OIB: 81201756345

11. GNG d.o.o., Zagreb, Dubečka 1, OIB: 48571898511

12. GOGS d.o.o., Zagreb, Maksimirska 128, OIB: 26436765110

13. HUP-PARK d.o.o., Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9, OIB: 55317141577

14. INTERIGRE d.o.o., Zadar, Hrvoja Ćustića 1/b, OIB: 57930981912

15. INTERNATIONAL EVONA d.o.o., Stobreč, Stepinčeva 36, OIB: 76118645526

16. JADRAN VEGAS d.o.o., Split, Poljička cesta 39, OIB: 88004354928

17. LAS VEGAS d.o.o., Zagreb, Perjavica 106, OIB: 07751540850

18. MAD d.o.o., Rijeka, Žabica 1, OIB: 62585731286

19. MAMUT FORTIS d.o.o., Zagreb, Zagrebačka avenija 104c/5, OIB: 48881560577

20. MERKUR CASINO d.o.o., Zagreb, Miškinina 7, OIB: 47715592647

21. MONEO d.o.o., Zagreb, Planinska 13, OIB: 23362184943

22. MULTIIGRA d.o.o., Split, Vrgoračka 1, OIB: 31656703877

23. MULTI-STAR d.o.o., Koprivnica, Zrinski trg 7, OIB: 73534568997

24. MUTABOR d.o.o., Zagreb, Savska cesta 153, OIB: 69096969746

25. RAGBI d.o.o., Split, Sućidar 43, OIB: 24310995333

26. SONIK d.d., Vinkovci, Vatrogasna 12, OIB: 29735620766

27. SVIJET ZABAVE JEDAN d.o.o., Zagreb, Turinina 5, OIB: 35476240760

28. TEMPO-STAR d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 34a, OIB: 68107488145

29. ŽETON d.o.o., Split, Domovinskog rata 47, OIB: 28690837565

II.

Ugovore s trgovačkim društvima iz točke I. ove Odluke u kojima će se detaljno regulirati prava i obveze ugovornih strana, sklopit će ministar financija.

III.

Trgovačka društva iz točke I. ove Odluke bit će pozvana na potpisivanje ugovora o pravu priređivanja igara na sreću na automatima u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/475

Urbroj: 50301-05/16-14-2

Zagreb, 4. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.