Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti

NN 146/2014 (10.12.2014.), Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2736

Na temelju članka 15. stavka 7. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O IZNOSU I NAČINU ISPLATE NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se određuje iznos i način isplate naknade za rad u Povjerenstvu za utvrđivanje reprezentativnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) članovima Povjerenstva iz članka 15. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, broj 93/14).

Članak 2.

Naknada iz članka 1. ovoga Pravilnika se isplaćuje na teret ministarstva nadležnog za rad.

Članak 3.

(1) Član Povjerenstva ima pravo na naknadu iz članka 1. ovoga Pravilnika u iznosu od 100,00 kuna po svakoj održanoj sjednici Povjerenstva, na kojoj je prisustvovao.

(2) Zamjenik člana Povjerenstva ima pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka, za svaku održanu sjednicu na kojoj je zamijenio člana Povjerenstva.

(3) Naknada se isplaćuje u neto iznosu putem žiro-računa člana, odnosno zamjenika člana Povjerenstva.

(4) Na neto iznos naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ministarstvo nadležno za rad je obvezno obračunati i platiti poreze i doprinose prema posebnim propisima.

(5) Naknada iz stavka 1. ovoga Pravilnika se obračunava i isplaćuje mjesečno, do kraja mjeseca za protekli mjesec u kojem je održana sjednica Povjerenstva, na temelju odluke ministra nadležnog za rad.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti (»Narodne novine« broj 92/12).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/122

Urbroj: 524-03-01-01/2-14-23

Zagreb, 27. studenoga 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.