Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

NN 147/2014 (12.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

147 12.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2767

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2. i 9., i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM –
– SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 101/2014, 125/2014 i 140/2014) u članku 10. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Tijekom razdoblja od 14. prosinca 2014. godine u 12,00 sati do 24. prosinca 2014. godine u 12,00 sati svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom srdelarom može imati najviše 5 ribolovnih dana.

(3) U smislu ovog članka, ribolovni dan je bilo koje neprekinuto razdoblje u trajanju do 24 sata, tijekom kojeg plovilo obavlja ribolovnu/e operaciju/e plivaricom srdelarom.

(4) Svako prekoračenje broja ribolovnih dana u definiranom razdoblju, sukladno stavku 2. ovoga članka, smatrat će se ribolovom bez povlastice.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/46

Urbroj: 525-13/0340-14-9

Zagreb, 10. prosinca 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.