Pravilnik o izmjeni Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

NN 147/2014 (12.12.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2768

Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 11. stavka 1. podstavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 14/2014) i članka 42. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 55/2011 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O REGISTRU VINOGRADA, OBVEZNIM IZJAVAMA, PRATEĆIM DOKUMENTIMA, PODRUMSKOJ EVIDENCIJI I PROIZVODNOM POTENCIJALU

Članak 1.

U Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, broj 48/2014 i 83/2014) Prilog III. zamjenjuje se novim Prilogom III. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na proizvođače vina i/ili mošta koji su podnijeli Izjavu o proizvodnji sukladno Prilogu III. Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, broj 48/2014 i 83/2014), prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/11-01/47

Urbroj: 525-07/0034-14-62

Zagreb, 3. prosinca 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG III.

IZJAVA O PROIZVODNJI

GODINA 20________

OSOBNI PODACI

NAZIV:


IBK:


MIBPG:


OIB:


ADRESA:


AKTIVNOST:


PROIZVODNJA VINA SA ZOI U SLJEDEĆOJ GODINI (zaokružiti):

DA               

NE                

Kategorija
proizvoda iz kojeg je dobiveno vino (2)

ARKOD ID

Površina ha

Naziv i
adresa dobavljača i MVV broj PD

Šifra sorte/Naziv sorte

Šifra
kategorije (5)

Grožđe

(t) *

Mošt (3)
(hl) *

Vino (4)
(hl) *

Napomena

c/r  

b  

c/r

b  

c/r – crveno/rose, b – bijelo

(1) Za vinarije popis subjekata koji isporučuju svoj cjelokupan prirod mora se prikazati odvojeno od ostalih subjekata.

(2) Grožđe, grožđani mošt, mlado vino još u fermentaciji

(3) Djelomično fermentirani mošt, ali bez koncentriranoga mošta i rektificiranoga koncentriranog mošta

(4) Uključujući mlada vina još u fermentaciji

(5) Šifre kategorija proizvoda:

1. VRKZP – vrhunsko vino KZP (vino ZOI)

2. KVKZP – kvalitetno vino KZP (vino ZOI)

3. SV – sortno vino bez ZOI (sa oznakom sorte i berbe)

4. V– vino bez ZOI

5. OST – ostalo, svi proizvodi koji nisu navedeni od 1. – 4.

* – zbirno – mogu se prikazati podaci o ukupnim količinama (grožđa, mošta, vina) sa više ARKOD ID parcela, koji se odnose na istu sortu

147 12.12.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu 147 12.12.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu