Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada

NN 149/2014 (16.12.2014.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2785

Na temelju članka 126. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) te članka 26. točke 7.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 70. sjednici održanoj 30. listopada 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTE MEDICINE RADA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada (»Narodne novine« broj 12/14), u članku 4. stavku 1. riječi: »Izbor doktora specijaliste medicine rada« mijenja se i glasi: »Izbor/promjena doktora specijaliste medicine rada«.

Tiskanica iz stavka 5. zamjenjuje se tiskanicom koja je tiskana uz ovaj Pravilnik.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/254

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 30. listopada 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.


TISKANICA

149 16.12.2014 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada