Odluka o izmjenama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN 150/2014 (17.12.2014.), Odluka o izmjenama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

HRVATSKA NARODNA BANKA

2806

Na temelju članka 58. stavka 4. i članka 60. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009. i 136/2012.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA

I.

U Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011., 56/2012., 18/2013., 23/2013. i 10/2014.), u Prilog 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka, unose se sljedeće izmjene.

1. Pod entitetom »KONGO« u engleskom nazivu ispred riječi »Democratic« briše se član »the«, tako da tekst glasi:

KONGO, DEMOKRATSKA REPUBLIKA

CONGO, DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE

CD

COD

180

Demokratska Republika Kongo

Democratic Republic of the Congo
2. Pod entitetom »ZELENORTSKA REPUBLIKA« mijenja se službeno ime na engleskom jeziku, tako da tekst glasi:

ZELENORTSKA REPUBLIKA

CABO VERDE

CV

CPV

132

Zelenortska Republika

Republic of Cabo Verde
II.

U Prilog 2. Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka unose se izmjene:

1. Pod entitetom »LITVA« mijenja se naziv, troslovna i brojčana oznaka valute, tako da tekst glasi:

LITVA euro[1] Euro EUR 978 2

2. Pod entitetom »SAD« briše se naziv, troslovna i brojčana oznaka za američki dolar (isti dan); USS- 998-2 i pripadajuća fusnota, tako da tekst glasi:

SAD

američki dolar

US Dollar

USD

840

2


(sljedeći dan)

(Next day)

USN

997

2

3. Pod entitetom »ZELENORTSKA REPUBLIKA« mijenja se engleski naziv oznake valute, tako da tekst glasi:

ZELENORTSKA REPUBLIKA

zelenortski eskudo

Cabo Verde
Escudo

CVE

132

2

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 456-020/12-14/BV

Zagreb, 4. prosinca 2014.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

[1]Litva 1. siječnja 2015. uvodi euro kao zakonsko sredstvo plaćanja. Središnja banka Litve mijenjat će litavski litas (LTL- 440-2) u eure.

150 17.12.2014 Odluka o izmjenama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa 150 17.12.2014 Odluka o izmjenama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa 150 17.12.2014 Odluka o izmjenama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa