Uredba o visini minimalne plaće

NN 151/2014 (19.12.2014.), Uredba o visini minimalne plaće

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2825

Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, broj 39/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.029,55 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/14-03/129

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.