Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja

NN 151/2014 (19.12.2014.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2828

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/2006 i 105/2006) i članka 43. Zakona o sigurnosnim provjerama (»Narodne novine«, br. 85/2008 i 86/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU ŠTIĆENIH OSOBA, OBJEKATA I PROSTORA TE PROVOĐENJU NJIHOVE ZAŠTITE I OSIGURANJA

Članak 1.

U Uredbi o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (»Narodne novine«, broj 46/2013) članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Štićene osobe I. kategorije su:

– predsjednik Republike Hrvatske,

– predsjednik Hrvatskoga sabora,

– predsjednik Vlade Republike Hrvatske,

– predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

(2) Štićene osobe I. kategorije su i osobe pod međunarodnom zaštitom:

– predsjednik ili poglavar strane države, član kolektivnog tijela koji obavlja funkciju predsjednika ili poglavara strane države,

– predsjednik parlamenta strane države ukoliko u svojoj zemlji ima status štićene osobe,

– predsjednik vlade strane države,

– čelnici pravosudnih tijela stranih država koji u svojoj zemlji obnašaju dužnost iz stavka 1. podstavaka 4. i 5. ovoga članka i u svojoj zemlji imaju status štićene osobe;

– vodeće osobe međunarodnih organizacija, koje imaju status štićene osobe na temelju međunarodnog prava.

(3) Provođenje mjera osiguranja i zaštite osoba navedenih u stavku 1. ovoga članka započinje danom stupanja na dužnost štićene osobe.

(4) Osobe iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ne mogu se odreći prava na mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe.

(5) Osobe iz stavka 1. podstavaka 4. i 5. ovoga članka mogu se odreći prava na mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe, o čemu su dužne pisanim putem izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.

(6) Na osobe iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe kada su u Republici Hrvatskoj u posjetu službenog karaktera.

(7) Mjere osiguranja i zaštite za štićene osobe iz stavka 1. ovoga članka provode se još šest mjeseci nakon prestanka obnašanja dužnosti.«.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Štićene osobe II. kategorije su:

– ministar unutarnjih poslova,

– ministar vanjskih i europskih poslova,

– ministar obrane,

– glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske,

– mandatar za sastav Vlade Republike Hrvatske,

– kandidati za predsjednika Republike Hrvatske u drugom izbornom krugu,

– novoizabrani predsjednik Republike Hrvatske od dana službene objave rezultata predsjedničkih izbora do dana stupanja na dužnost.

(2) Štićene osobe II. kategorije su i:

– državni dužnosnici stranih država koji u svojoj zemlji obnašaju dužnost iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka i imaju status štićene osobe,

– čelnici pravosudnih tijela stranih država koji u svojoj zemlji obnašaju dužnost iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka i imaju status štićene osobe,

– dužnosnici Europske unije koji imaju status štićene osobe na temelju međunarodnog prava.

(3) Provođenje mjera osiguranja i zaštite osoba navedenih u stavku 1. podstavcima 1. do 4. ovoga članka započinje danom stupanja na dužnost štićene osobe.

(4) Osobe iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 5., 6. i 7. ovoga članka mogu se odreći prava na mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe, o čemu su dužne pisanim putem izvijestiti Ministarstvo.

(5) Osobe iz stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovoga članka mogu se odreći prava na mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe, o čemu su dužne pisanim putem izvijestiti nadležno ministarstvo.

(6) Na osobe iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe kada su u Republici Hrvatskoj u posjetu službenog karaktera.

(7) Mjere osiguranja i zaštite osoba iz stavka 1. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka provode se još tri mjeseca od dana prestanka obnašanja dužnosti.

(8) Mjere osiguranja i zaštite osobe iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka provode se do dana stupanja na dužnost Vlade Republike Hrvatske.

(9) Mjere osiguranja i zaštite osobe iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka provode se do dana službene objave rezultata predsjedničkih izbora.«.

Članak 3.

U članku 13. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Na osobe iz stavka 3. ovoga članka primjenjuju se mjere osiguranja i zaštite koje proizlaze iz statusa štićene osobe kada su u Republici Hrvatskoj u posjetu službenog karaktera.«.

Članak 4.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Štićeni objekti i prostori I. kategorije su:

– objekt Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Pantovčak br. 241 u Zagrebu,

– objekt Hrvatskoga sabora, Trg sv. Marka br. 6 i 7 u Zagrebu,

– objekt Vlade Republike Hrvatske, Trg sv. Marka br. 1 i 2 u Zagrebu,

– sjedište Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– sjedište Vrhovnog suda Republike Hrvatske,

– objekti stanovanja štićenih osoba I. kategorije.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osobe iz članka 11. stavka 1. podstavka 4. i 5. ove Uredbe mogu se odreći prava na mjere osiguranja i zaštite objekta stanovanja, o čemu su dužne pisanim putem izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.«.

Članak 5.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Štićeni objekti i prostori II. kategorije su:

– reprezentativni objekti i prostori: »Državna rezidencija«, Visoka ulica br. 15 i 22, Zagreb, »Vila Brijunka«, »Bijela vila«, »Vila Jadranka«, »Kaštel«, otok Vanga (Krasnica) i otok Galija na Brijunskom otočju te »Vila Kovač«, Vlade Avelinija 42, Hvar,

– sjedište Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti,

– sjedište Ministarstva unutarnjih poslova,

– sjedište Ministarstva vanjskih i europskih poslova,

– sjedište Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,

– sjedište Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ulica Ljudevita Gaja 30a, Zagreb,

– sjedište Zavoda za sigurnost informacijskih sustava,

– sjedište Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija,

– objekti Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost,

– objekti sigurnosno-obavještajnih agencija,

– objekti stanovanja štićenih osoba II. kategorije,

– diplomatska i konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osobe iz članka 12. stavka 1. ove Uredbe mogu se odreći prava na mjere osiguranja i zaštite objekta stanovanja, o čemu su dužne pisanim putem izvijestiti nadležno ministarstvo.«.

Članak 6.

Ova Uredba objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/14-03/132

Urbroj: 50301-09/09-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.