Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika

NN 151/2014 (19.12.2014.), Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2830

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/2000, 73/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 153/2002, 154/2002, 163/2003, 16/2004, 30/2004, 105/2004, 187/2004, 92/2005, 121/2005, 135/2006, 151/2005, 141/2006, 17/2007, 34/2007, 82/2007, 107/2007, 60/2008, 38/2009, 150/2011 i 22/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

I.

Osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika utvrđuje se u visini od 3.890,00 kuna bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec prosinac 2014. godine, koja će biti isplaćena u mjesecu siječnju 2015. godine.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne novine«, broj 31/2014).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 022-03/14-04/506

Urbroj: 50301-09/09-14-1

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.