Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015.

NN 151/2014 (19.12.2014.), Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2835

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 74/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2015.

I.

Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 1.730 dozvola.

II.

Godišnja kvota za produženje već izdanih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 1.500 dozvola.

III.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 215 dozvola, i to kako slijedi:

1. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO        20 dozvola

2. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO           106 dozvola

3. KULTURA                                                28 dozvola

4. PROMET                                                  20 dozvola

5. ZDRAVSTVO                                             9 dozvola

6. ZNANOST I OBRAZOVANJE                17 dozvola

7. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA             15 dozvola.

IV.

Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonsko zapošljavanje koja iznosi 15 dozvola za zapošljavanje u poljoprivredi i šumarstvu.

V.

Tijelo nadležno za izdavanje dozvola strancima dostavit će, jednom u tri mjeseca, podatke o izdanim dozvolama Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, radi usporedbe s Pregledom potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2015. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Temeljem prikupljenih podataka o broju produženih i izdanih dozvola strancima, Hrvatski zavod za zapošljavanje dostavlja izvješće ministarstvu nadležnom za rad i tržište rada, jednom u tri mjeseca.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/489

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2015. GODINU

DJELATNOST

NAZIV ZANIMANJA

Ukupno

Poljoprivreda i šumarstvo

Pomoćni stočar i pastir

 20    


Sezonsko zapošljavanje – cjepljari voćaka i vinove loze

15

Ukupno


35

Turizam i ugostiteljstvo

Turistički animator

15


Turistički zastupnik

10


Kuhar nacionalne kuhinje

31


Maser posebnih vrsta masaža

40


Instruktor ronjenja

10

Ukupno


106

Kultura

Dramski umjetnik

1


Baletni umjetnik

10


Baletni pedagog

2


Baletni majstor

2


Orkestralni umjetnik

9


Operni pjevač

3


Dirigent

1

Ukupno


28

Promet

Vozač teretnih vozila u međunarodnom prijevozu

20

Ukupno


20

Zdravstvo

Doktor medicine sa specijalističkom naobrazbom

3


Doktor dentalne medicine sa specijalističkom naobrazbom

1


Doktor medicine

5

Ukupno


9

Znanost i obrazovanje

Specijalizant – zdravstveni djelatnik

10


Lektor stranog jezika – izvorni govornik

7

Ukupno


17

Prerađivačka industrija

Programer za strojeve u pletionici/tkaonici Shima ili za druge specijalizirane strojeve

5


Specijalist mehaničar za strojeve u pletionici/tkaonici Shima ili za druge specijalizirane strojeve

5


Puhač stakla

5

Ukupno


15

SVEUKUPNO


230

151 19.12.2014 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015. 151 19.12.2014 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015. 151 19.12.2014 Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015.