Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: OU-45/14 od 12. prosinca 2014.

NN 151/2014 (19.12.2014.), Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: OU-45/14 od 12. prosinca 2014.

151 19.12.2014 Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: OU-45/14 od 12. prosinca 2014.

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

2846

Na temelju članka 11. stavak 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10., 130/11., 57/11., 13/13. i 28/13.), Državno sudbeno vijeće 12. prosinca 2014. donosi

ODLUKU

Dan provedbe izbora za članove Vijeća iz redova sudaca određuje se za 27. siječnja 2015.

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-45/14
Zagreb, 12. prosinca 2014.

Predsjednik
Ranko Marijan, v. r.