Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra poljoprivrede

NN 152/2014 (22.12.2014.), Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra poljoprivrede

152 22.12.2014 Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra poljoprivrede

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2873

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 41. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE

Razrješuje se LUKA ŽIVANOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, s danom 31. prosinca 2014. godine, na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/14-02/274
Urbroj: 5030115/1-14-02
Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.