Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra poljoprivrede

NN 152/2014 (22.12.2014.), Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra poljoprivrede

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2876

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 41. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE

Imenuje se mr. sc. ZORAN VASIĆ pomoćnikom ministra poljoprivrede, s danom 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 080-02/14-01/351

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.