Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije

NN 152/2014 (22.12.2014.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2877

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 6. stavka 3. Uredbe o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (»Narodne novine«, br. 158/2004, 44/2005 i 30/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

1. Razrješuje se DALIBOR MARIJANOVIĆ dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije, s danom 30. prosinca 2014. godine, radi isteka mandata.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije, s danom 30. prosinca 2014. godine, radi isteka mandata:

– HRVOJE PRPIĆ, dr. med.

– dr. sc. ZDENKO FRANIĆ

– MARIJAN VARGA

– ANDRO VRDOLJAK.

Klasa: 080-02/14-02/277

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.