Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije

NN 152/2014 (22.12.2014.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2878

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 6. stavka 3. Uredbe o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (»Narodne novine«, br. 158/2004, 44/2005 i 30/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

1. Imenuje se MARIO FERIĆ predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije, s danom 31. prosinca 2014. godine.

2. Za članove Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije, s danom 31. prosinca 2014. godine, imenuju se:

– MARIJAN VARGA

– MIRAN ŠKERL

– mr. sc. BOŽIDAR LJUBIĆ

– MARTINA HORVATIĆ.

Klasa: 080-02/14-01/355

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.