Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje

NN 152/2014 (22.12.2014.), Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2879

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 4. stavka 4. Uredbe o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje (»Narodne novine«, br. 24/98, 32/98, 150/98, 58/2000, 18/2002, 10/2004, 79/2005, 81/2008, 37/2011 i 70/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG CENTRA ZA RAZMINIRANJE

Razrješuje se mr. sc. GORAN RADMAN dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje, na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/14-02/272

Urbroj: 5030115/1-14-03

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.