Rješenje o razrješenju predsjedavajućeg i dijela članova Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

NN 152/2014 (22.12.2014.), Rješenje o razrješenju predsjedavajućeg i dijela članova Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2880

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014), članka 8. stavka 3. Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 109/2007) i članka 2. stavka 1. Uredbe o organizaciji i načinu rada Središnje koordinacije, Stručnog tijela i područnih jedinica koordinacije tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru (»Narodne novine«, broj 77/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDAVAJUĆEG I DIJELA ČLANOVA SREDIŠNJE KOORDINACIJE ZA NADZOR I ZAŠTITU PRAVA I INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE NA MORU

1. Razrješuje se RANKO OSTOJIĆ, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova, dužnosti predsjedavajućeg Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, radi isteka mandata.

2. Razrješuju se dužnost članovi Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru:

– dr. sc. KRISTINA ČELIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica ministarstva nadležnog za gospodarstvo

– DAVORIN KAJFEŠ, na koju je imenovan kao predstavnik ministarstva nadležnog za financije

– SANJA ŠABAN, na koju je imenovana kao predstavnica ministarstva nadležnog za kulturu.

Klasa: 080-02/14-02/278

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 17. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.