Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

NN 152/2014 (22.12.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

152 22.12.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila

MINISTARSTVO FINANCIJA

2883

Na temelju članka 33. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 15/20131 i 108/2013 – ispravak) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 52/2013, 90/2013, 140/20131 i 116/2014) u članku 5.a stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako u razdoblju od 6 mjeseci od dana registracije trgovac motorno vozilo iz stavka 1. ovoga članka proda osobi koja ga ne stječe radi uporabe na cestama i registracije u Republici Hrvatskoj ako motorno vozilo bude ukradeno ili uništeno, dužan je obračunati i platiti posebni porez u iznosu razlike između iznosa koji bi bio utvrđen za to motorno vozilo na dan izdavanja napomene iz stavka 5. ovoga članka i iznosa povrata za to motorno vozilo koji bi bio utvrđen primjenom Tablice 2 ovoga Pravilnika, ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo registrirano u Republici Hrvatskoj. Trgovac je dužan motorno vozilo i iznos posebnog poreza iskazati u mjesečnom izvješću iz članka 29. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/49
Urbroj: 513-02-1760/5-14-3
Zagreb, 5. prosinca 2014.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.