Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2014. godini

NN 152/2014 (22.12.2014.), Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2014. godini

152 22.12.2014 Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2014. godini

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2885

Na temelju članka 39. i članka 74. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11), Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (»Narodne novine«, broj 152/13., 39/14. i 141/14), Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (»Narodne novine«, broj: 152/13., 39/14. i 141/14), a u svezi s člankom 16. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj: 128/10) i Pravilnikom o Državnoj nagradi za humanitarni rad (»Narodne novine«, broj 144/11), te u svezi s člankom 21. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj: 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13), kao i prijedloga Odbora za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad sa sjednice održane 2. prosinca 2014. godine, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih donosi

ODLUKU

O DODJELI DRŽAVNE NAGRADE ZA HUMANITARNI RAD U 2014. GODINI

I.

Ovom odlukom Ministarstvo socijalne politike i mladih (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dodjeljuje Državnu nagrada za humanitarni rad u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Nagrada), i to:

1. U kategoriji – Nagrada za životno djelo

SLAVICI OKREŠA iz Selca, Maršala Tita 72

2. U kategoriji – Godišnja nagrada

MAJDI IVANDA iz Šibenika, Triglavska 11

BRANKU VRBEŠIĆ iz Valpova, Hrvatskih branitelja 2 i

EMI MOŽANIĆ iz Maruševeca, Čalinec 91

kao najveće priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj.

II.

Nagrađenoj iz točke I. ove Odluke, u kategoriji – Nagrada za životno djelo, dodjeljuje se Nagrada u obliku povelje i u novčanom iznosu od 10.000,00 kn (deset tisuća kuna).

Nagrađenima iz točke I. ove Odluke, u kategoriji – Godišnja nagrada, dodjeljuje se Nagrada u obliku povelje.

III.

Nagrada se uručuje na svečanoj sjednici Odbora za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 230-05/14-01/1

Urbroj: 519-03-2-3/2-14-12

Zagreb, 5. prosinca 2014.

Potpredsjednica
Vlade Republike Hrvatske i
ministrica socijalne politike i mladih
Milanka Opačić, v. r.