Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

NN 152/2014 (22.12.2014.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

152 22.12.2014 Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2886

Na temelju članka 107. stavka 4. i stavka 6. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj 63/07, 146/08, 59/12), ministar zdravlja donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

U Rješenju o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja (»Narodne novine«, broj 5/93, 16/93, 59/93, 13/94, 95/95, 17/96, 50/96, 54/96, 67/96, 110/96, 35/97, 76/97, 87/97, 10/98, 28/98, 40/98, 78/98, 100/98, 148/98, 161/98, 42/99, 79/99, 86/99, 100/99, 115/99, 130/99, 148/99, 11/00, 25/00, 29/00, 38/00, 46/00, 105/00, 117/00, 18/01, 37/01, 53/01, 134/02, 3/03, 14/03, 63/03, 94/03, 107/03, 124/03, 134/03, 150/03, 162/03, 179/03, 198/03, 29/04, 14/05, 84/05, 120/05, 132/05, 138/05, 8/06, 28/06, 52/06, 103/06, 115/06, 122/06, 136/06, 9/07, 19/07, 44/07, 63/07, 71/07, 12/08, 17/08, 29/08, 32/08, 47/08, 69/08, 83/08, 90/08, 137/08, 15/09, 26/09, 33/09, 43/09, 68/09, 91/09, 116/09, 138/09, 14/10, 31/10, 44/10, 79/10, 118/10, 133/10, 12/11, 34/11, 42/11, 58/11, 68/11, 76/11, 112/11 i 148/11, 18/12, 30/12, 55/12, 65/12, 69/12, 83/12, 106/12, 113/12, 8/13, 22/13, 46/13, 69/13, 89/1, 122/13, 151/13, 61/14, 94/14 i 130/14) u točki I. iza rednog broja 279. dodaju se brojevi i riječi:

280. »Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 21, Virovitica.«

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/07-05/08

Urbroj: 534-03-1-1/4-14-105

Zagreb, 3. prosinca 2014.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.