Uredba o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

NN 154/2014 (24.12.2014.), Uredba o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2905

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Članak 1.

U Zakonu o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/2002, 48/2005 i 74/2009), u članku 12. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Putne isprave s osnovnom kontrolom pristupa podacima na elektroničkom nosaču podataka (putne isprave 2. generacije) koje će se izdavati nakon 31. prosinca 2014. godine, a do početka izdavanja putnih isprava s dodatnom kontrolom pristupa podacima na elektroničkom nosaču podataka (putne isprave 3. generacije), važit će najduže do 31. prosinca 2024. godine.«.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/14-03/146

Urbroj: 50301-09/09-14-2

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.