Uredba o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja

NN 154/2014 (24.12.2014.), Uredba o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2909

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O LISTI TJELESNIH OŠTEĆENJA

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Zakon o listi tjelesnih oštećenja (»Narodne novine«, broj 162/98).

Članak 2.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 022-03/14-03/152

Urbroj: 50301-04/04-14-1

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.