Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini

NN 154/2014 (24.12.2014.), Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2916

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i članka 2. Uredbe o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (»Narodne novine«, broj 151/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. donijela

ODLUKU

O IZNOSU DRŽAVNIH POTICAJNIH SREDSTAVA ZA STAMBENU ŠTEDNJU PRIKUPLJENU U 2015. GODINI

I.

Državna poticajna sredstva za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini iznose 4,9%.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/513

Urbroj: 50301-05/16-14-2

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.