Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 154/2014 (24.12.2014.), Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2922

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 74. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 91/14., 95/14., 106/14., ispravak 119/14. i 123/14.) u Osnovnoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5.:

– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATK

Oznaka

Nezaštićeno ime lijeka

DDD i jed. mj.

Cijena za DDD

Cijena za DDD (s PDV-om)

Način primjene

Nositelj odobrenja

Proizvođač

Zaštićeno

ime lijeka

Oblik, jačina i pakiranje lijeka

Cijena jed. oblika

Cijena jed. oblika (s PDV-om)

Cijena orig. pakiranja

Cijena orig. pakiranja (s PDV-om)

R/RS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

J07BM01 051                               


cjepivo protiv humanog papilomavirusaNJ701


0,00

0,00

P

0,00

0,00

0,00

0,00


J07CA09 051  

PR

cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularno), dječje paralize (inaktivirano),H. influenzae tipa B i hepatitisa BNJ710


0,00

0,00

P

0,00

0,00

0,00

0,00


Legenda indikacija:

NJ701: Prema programu obveznog cijepljenja.

NJ710: Prema važećem Programu imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/310

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 18. prosinca 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.

154 24.12.2014 Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 154 24.12.2014 Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje