Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu

NN 155/2014 (29.12.2014.), Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu

155 29.12.2014 Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2926

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine« broj 57/12 i 120/12), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz suglasnost ministra financija, donosi

ODLUKU

O NAJNIŽEM DNEVNOM IZNOSU PLAĆE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2015. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 72,10 kuna.

Članak 2.

Na iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/14-01/185

Urbroj: 524-04-01-01/1-14-2

Zagreb, 22. prosinca 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.