Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske

NN 157/2014 (31.12.2014.), Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2970

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 119/2014) i točke IV. stavka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 90/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU IZMEĐU INSPEKCIJA NADLEŽNIH ZA NADZOR TEHNIČKIH PROIZVODA STAVLJENIH NA TRŽIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE

Za članove Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske, imenuju se:

– VEDRAN LUKMAN, predstavnik inspekcija ministarstva nadležnog za gospodarstvo

– ZLATKO KOŠTA, predstavnik inspekcija ministarstva nadležnog za pomorstvo

– DAMIR BOROVIĆ, predstavnik inspekcija ministarstva nadležnog za graditeljstvo

– SNEŽANA IVANČIĆ, predstavnica inspekcija ministarstva nadležnog za unutarnje poslove

– DAVOR KADOJIĆ-BALAŠKO, predstavnik inspekcija ministarstva nadležnog za unutarnje poslove

– ANTONIO MUČNJAK, predstavnik inspekcija ministarstva nadležnog za carinske poslove

– mr. sc. ĐUKA MARIĆ, predstavnik inspekcija ministarstva nadležnog za poljoprivredu

– SPOMENKA UREMOVIĆ, dr. med., predstavnica inspekcija ministarstva nadležnog za zdravlje

– MIRJANA LERMAN, predstavnica inspekcija ministarstva nadležnog za zdravlje

– TOMISLAV STIPIĆ, predstavnik inspekcija Državnog zavoda za mjeriteljstvo

– ANĐELKO JURJEVIĆ, predstavnik inspekcija Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Klasa: 080-02/14-01/357

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 23. prosinca 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.