Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2015. godinu

NN 10/2015 (28.1.2015.), Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2015. godinu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

206

Na temelju članka 25. stavka 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 113/2013, 76/2014, u daljnjem tekstu: Uredba), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PROGRAM

PRAĆENJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2015. GODINU

I. UVOD

I.1. Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva koja se stavljaju na tržište Republike Hrvatske ili koja se koriste za vlastite potrebe za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:

1. način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje i skladišta,

2. broj i učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva,

3. lokacije uzorkovanja, ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je dobavljač stavio na tržište Republike Hrvatske ili koje koristi za vlastite potrebe,

4. način obavljanja laboratorijske analize uzoraka tekućih naftnih goriva te izvješćivanje o provedbi analiza.

I.2. Program se u dijelu koji se odnosi na praćenje kvalitete benzina i dizelskog goriva izrađuje sukladno odredbama norme HRN EN 14274.

II. NAČIN UZORKOVANJA I UČESTALOST UZORKOVANJA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA NA BENZINSKIM POSTAJAMA

II.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama

1. Uzorkovanje se obavlja prema normi HRN EN 14275.

2. Uzorak se uzima preko uređaja za istakanje.

3. Neposredno prije početka uzorkovanja se preko ručke uređaja za istakanje istoče najmanje 4 litre goriva. To gorivo se ne smije upotrijebiti kao uzorak.

4. Neposredno nakon istakanja iz prethodne točke uzima se uzorak neposrednim punjenjem goriva u posude za uzorkovanje, čiji volumen nije manji od 4 litre.

5. Tijekom uzorkovanja treba uzeti tri usporedna uzorka, tako da je omogućeno izvođenje kasnijeg dodatnog ispitivanja kvalitete goriva u drugim laboratorijima bez prelijevanja i dijeljenja uzoraka.

6. Usporedni uzorci moraju biti zapečaćeni i odgovarajuće označeni zbog osiguranja sljedivosti od uzorkovanja do završetka postupka ispitivanja kvalitete goriva. Usporedne uzorke čuva izvoditelj uzorkovanja kvalitete tekućih naftnih goriva najmanje do zaključivanja postupka, tj. do dobivanja podataka o obavljenom ispitivanju, tj. u slučaju nesukladnih rezultata do dodatnog ispitivanja.

7. Posude za uzorkovanje, postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladištenje moraju biti prema normi HRN EN ISO 3170.

II.2. Minimalni broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama u tekućoj godini


Minimalni broj uzoraka u pojedinom vremenskom razdoblju kroz godinu

Minimalni ukupan broj uzorkovanja

Vrsta goriva

Zimsko
razdoblje

Ljetno
razdoblje

01.10. – 30.04.

01.05. – 30.09.

BMB(*) ≥95

50

50

100

BMB(*) ≥98

5

5

10

Dizelsko gorivo

50

50

100

Plinsko ulje za grijanje

(ekstra lako loživo ulje)

50

-

50

(*) BMB znači bezolovni motorni benzin

Ljetno razdoblje traje od 1. svibnja do 30. rujna, a zimsko od 1. listopada do 30. travnja. Broj uzetih uzoraka u pojedinom razdoblju treba podjednako rasporediti po mjesecima.

Za potrebe provedbe praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva u tekućoj godini broj uzoraka se u pojedinom vremenskom razdoblju dijeli među pojedinim dobavljačima goriva obzirom na njihov udjel prodaje pojedinog goriva na tržištu u protekloj godini, ali najmanje jedan uzorak u sezoni po pojedinom dobavljaču.

II.3. Broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama po dobavljačima na njihovim lokacijama

DOBAVLJAČ (OIB)

SJEDIŠTE

Broj uzorkovanja

BMB ≥95

BMB ≥98

Dizel

Plinsko ulje

ADRIA OIL d.o.o., (OIB: 03004159051)

Spinčići 38, Kastav

2

-

3

2

ALDO COMMERCE d.o.o.

(OIB: 48533304236)

Molindrio 11a, Poreč

1

-

1

1

ANTUNOVIĆ TA d.o.o.

(OIB: 93069505794)

Zagrebačka avenija 100/A, Zagreb

2

-

1

2

APIOS d.o.o.

(OIB: 72594208197)

Vinogradska 20, Kloštar Ivanić

1

-

-

1

BENZIN PERIĆ d.o.o.

(OIB: 60379012458)

Krban b.b., Trogir

-

-

1

-

BLIC-TRGOVINA d.o.o.

(OIB: 79049636110)

Kraljevečki brijegi 69, Kupinečki Kraljevec

1

-

-

-

CRO-CAN CENTER d.o.o.

(OIB: 39239320475)

Slavonska avenija 63, Sesvete

1

-

1

1

CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.

(OIB: 00865396224)

Josipa Marohnića 1, Zagreb

8*

2

24*

4

ENERGOINVEST-HRVATSKA d.o.o.

(OIB: 44182774594)

Radnička cesta 228, Zagreb

2

-

2

-

ETRADEX d.o.o.

(OIB: 80564613823)

Benazići 99, Pićan

-

-

1

1

FILTOM

(OIB: 09918404407)

Furićevo b.b., Viškovo

1

-

1

-

GALIĆ-BENZ d.o.o.

(OIB: 24136516466)

Soblinečka 46, Soblinec

-

-

1

-

GOLUBIĆ d.o.o.

(OIB: 70455809921)

Josipa Jelaćića b.b., Gradina

1

-

1

-

HIDRO-VING d.o.o.

(OIB: 23821159336)

Ivana Mažuranića 11, Virovitica

1

-

-

1

HODAK d.o.o.

(OIB: 47620282872)

Marka Križevčanina 1, Bjelovar

-

-

1

1

INA – Indrustrija nafte d.d..

(OIB: 27759560625)

Avenija V. Holjevca 10, Zagreb

42*

3

50*

14

INA-OSIJEK PETROL d.d.

(OIB: 05942757838)

Vukovarska 306, Osijek

2

-

3

2

INTERPETROL d.o.o.

(OIB: 04581074688)

Av. Dubrovnik 10, Zagreb

1

-

1

2

JADRAN PETROL d.o.o.

(OIB: 25581388970)

Dolenica 20,

Donji Stupnik

-

-

1

-

JOZINOVIĆ, obrt za trgovinu i prijevoz

(MBO: 90563484)

Zrinjevac 30, Ivankovo

-

-

1

1

KERO-BENZ d.o.o.

(OIB: 19560914719)

Mavra Schlengera 7,

Gornji Kneginec

1

-

-

1

KONZUM d.d.

(OIB: 29955634590)

Marijana Čavića 1/a, Zagreb

1

-

2

1

KRAČINA d.o.o.

(OIB: 00081504133)

Kalnička 99, Križevci

1

-

-

-

KTC d.o.o.

(OIB: 95970838122)

Nikole Tesle 18, Križevci

1

-

1

-

LUKOIL CROATIA d.o.o.

(OIB: 84740716328)

Capraška ulica 6, Zagreb

7*

2

6*

6

METAL TRGOVINA FILKO d.o.o.

(OIB: 24235944240)

Maršala Tita 121, Zaprešić

1

-

-

-

MIKOL d.o.o.

(OIB: 31545507170)

Stjepana Bencea 10, Čakovec

-

-

1

1

MOBENZ d.o.o.

(OIB: 08458433796)

Svetojelenska cesta 18, Čakovec

1

-

1

1

PETROL d.o.o.

(OIB: 75550985023)

Oreškovićeva 6/h, Otok, Zagreb

18*

2

30*

6

PIROVČANKA P.Z.

(OIB: 14903327955)

Trg Domovinskog rata 18, Pirovac

1

-

1

1

PREMIUM PETROL

(MBO: 91496799)

Požeška 1A,

Slavonski Brod

1

-

-

-

OSATINA GRUPA d.o.o.

(OIB: 52123139126)

Kralja Tomislava 91, Semeljci

-

-

1

-

ŠOLA d.o.o.

(OIB: 57575354292)

Vukovarska 49, Bjelovar

-

-

1

-

T-C OKTAN d.o.o.

(OIB: 79590857519)

Osječka 180,

Slavonski Brod

1

-

-

-

TIFON d.o.o.

(OIB: 77607495225)

Savska cesta 41/XIII, Zagreb

9*

3

9*

-

TRGOGRAD d.o.o.

(OIB: 34260403906)

Cehovska 40, Varaždin

-

-

1

1

TROMILJA BENZIN d.o.o.

(OIB: 04694282280)

Tromilja 1/a, Lozovac (Šibenik)

1

-

1

-

ŽMINJ PETROL d.o.o.

(OIB: 59490470446)

Matka Laginje b.b., Žminj

1

-

1

-

UKUPAN BROJ UZORKOVANJA:

111

12

150

51

* U jednom uzorku benzina i dizelskog goriva tijekom godine, potrebno je obvezno provesti i određivanje metilciklopentadienil manganovog trikarbonila (MMT).

III. NAČIN UZORKOVANJA I BROJ UZIMANJA UZORAKA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA NA SKLADIŠTIMA

III.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima

1. Uzorak na skladištima se uzima iz nadzemnih ili podzemnih spremnika.

2. Prilikom neposredne isporuke uzorak se uzima iz autocisterne ili drugog transportnog sredstva.

3. Uzorkovanje se mora obavljati prema normi HRN EN ISO 3170.

4. Zahtjevi koji se odnose na broj jednakih usporednih uzoraka, pečaćenje i označavanje vrijede isti kao za uzorkovanje na benzinskim postajama.

5. Posude za uzorkovanje, postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladištenje moraju u cijelosti biti prema normi HRN EN ISO 3170.

III.2. Minimalni broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima

Vrsta goriva

Minimalni broj uzoraka na godinu (BU)

Benzin

40 uzoraka (1)

Dizelsko gorivo

50 uzoraka (1)

Plinsko ulje za grijanje
(ekstra lako loživo ulje)

40 uzoraka (1)

Loživa ulja

1 uzorak na količinu goriva koja je jednaka kapacitetu spremnika

1 uzorak na 1000 tona, ali najviše 6 uzoraka godišnje

Brodsko gorivo

7 uzoraka

Napomena:

(1) Najmanji broj uzoraka goriva za pojedinog dobavljača se utvrđuje na temelju količine prodaje pojedinog goriva s pojedinog skladišta prema sljedećim kriterijima:

Opseg prodaje u m3 (t)

Broj uzoraka

manje od 1000

1

od 1001 do 4000

2

od 4001 do 10 000

3

od 10001 do 40 000

4

od 40001 do 80 000

5

više od 80 000

prema jednadžbi(2) ali ne manje od 6 uzoraka

Napomena:

(2) Najmanji broj uzoraka po pojedinom dobavljaču koji isporučuje više od 80 000 m3 (t) goriva godišnje izračunava se prema sljedećoj jednadžbi:

broj uzoraka = BU + P/80 000

BU – broj uzoraka određen za dobavljača s količinom prodaje do 80 000 m3 (t) goriva godišnje

P – godišnja količina prodaje goriva pojedinog dobavljača koji prodaje više od 80000 m3 (t) goriva godišnje.

III.3. Broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima po dobavljačima na njihovim lokacijama

SKLADIŠTA

Broj uzorkovanja

Naziv skladišta

Dobavljač – Korisnik skladišta

benzin

dizel

plinsko ulje

loživo ulje

brodsko gorivo

Rafinerija nafte Sisak

A. Kovačića 1, Sisak

INA – Industrija nafte d.d.

10

14

10

-

-

Rafinerija nafte Rijeka

Urinj b.b., Kostrena

INA – Industrija nafte d.d.

12

14

12

2

6

Skladište Osijek

Vukovarska 306, Osijek

INA – Industrija nafte d.d.

4

5

5

2

-

Skladište Solin

Krešimirova 37, Solin

INA – Industrija nafte d.d.

6

5

4

-

1

JANAF-Omišalj

Omišalj

Lukoil Croatia d.o.o.

-

4

-

-

-

JANAF-Omišalj

Omišalj

Crodux derivati dva d.o.o.

-

3

-

-

-

JANAF-Žitnjak

Žitnjak b.b., Zagreb

Crodux derivati dva d.o.o.

4

3

2

-

-

Tifon d.o.o.,

Zabok

Tifon d.o.o.

4

6

-

-

-

Skladište goriva Antunović;

Kobiljačka 102, Zagreb

Antunović TA d.o.o.

1

2

1

-

-

TTTR Gaženica

Gaženička c. b.b., Zadar

INA -Industrija nafte

3

2

2

1

-

Terminal tekućih tereta

Luka-Ploče trgovina d.o.o.

-

3

-

-

-

Terminal Dunav

Priljevo 22A, Vukovar

Lukoil Croatia d.o.o.

4

1

2

-

-

Hrvatska elektroprivreda

Hrvatska elektroprivreda d.d.

-

-

2

6

-

UKUPAN BROJ UZORKOVANJA:

48

62

40

11

7

IV. LABORATORIJSKA ANALIZA UZORAKA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA I IZVJEŠĆIVANJE

IV.1. Uzorkovanje i ocjenu rezultata laboratorijske analize tekućih naftnih goriva za potrebe ovog Programa može obavljati pravna osoba koja je akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste i ima ugovor s akreditiranim laboratorijem prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Laboratorijsku analizu tekućih naftnih goriva obavlja akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Uzorkovanje i laboratorijska analiza tekućih naftnih goriva za potrebe ovog Programa provodi se prema zahtjevima normi (metoda) propisanih Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva.

Izvoditelj uzorkovanja provodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva na objektima (benzinskim postajama i skladištima) za pojedinog dobavljača prema ovom Programu, određuje mjesto i vrijeme izvođenja uzorkovanja i dužan je označiti svaki uzorak i svaki objekt na kojem se uzorkuje na način da zaštiti podatak o tome od kuda potječe gorivo.

Izvoditelj uzorkovanja dužan je kada je to moguće, mjesta uzorkovanja za pojedinog dobavljača ravnomjerno geografski rasporediti po cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

IV.2. Izvoditelj uzorkovanja dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (dalje: Ministarstvo) plan uzorkovanja za svakog dobavljača s kojim je ugovorio provođenje Programa u sljedećoj godini.

Plan uzorkovanja mora sadržavati sljedeće podatke:

• popis objekata sa njihovim sjedištem (adresa objekta) na kojima će se izvoditi uzorkovanje tekućih naftnih goriva za svakog dobavljača,

• vrste goriva koja će se uzorkovati na svakom objektu,

• datum (dan i mjesec) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje

• naziv i adresu akreditiranog laboratorija prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 s kojim je izvoditelj uzorkovanja sklopio ugovor za provođenje analiza.

Podaci o mjestu i vremenu uzorkovanja su tajni i o njima izvoditelj uzorkovanja ne obavještava dobavljača.

Kod dobavljača koji posjeduje veći broj objekata od broja uzorkovanja tekućih naftnih goriva koje im je propisano, uzorkovanje se izvodi na način da se iz godine u godinu mijenjaju objekti na kojima se uzorkovanje izvodi tako da tijekom vremena budu obuhvaćeni svi objekti tog dobavljača.

IV.3. Akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 dužan je prilikom redovne dostave izvješća o provedenoj laboratorijskoj analizi uzorka tekućeg naftnog goriva izvoditelju uzorkovanja, dostaviti primjerak predmetnog izvješća i Ministarstvu.

Izvoditelj uzorkovanja je dužan dostaviti Ministarstvu izvješće o ocjenama svih rezultata ispitivanja za prethodno tromjesečje i to do 15. travnja za 1. tromjesečje, 15. srpnja za 2. tromjesečje, 15. listopada za 3. tromjesečje i 15. siječnja za 4. tromjesečje.

Također, izvoditelj uzorkovanja je dužan do 31. ožujka tekuće godine dostaviti Ministarstvu godišnje izvješće o ocjenama svih rezultata ispitivanja za proteklu godinu.

IV.4. U slučaju spora glede interpretacije rezultata ispitivanja iz ovog Programa, primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 4259.

V.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/14-09/306

Urbroj: 517-06-1-1-1-15-10

Zagreb, 20. siječnja 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

10 28.01.2015 Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2015. godinu 10 28.01.2015 Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2015. godinu 10 28.01.2015 Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2015. godinu 10 28.01.2015 Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2015. godinu