Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

NN 11/2015 (30.1.2015.), Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

226

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (»Narodne novine«, broj 121/09 i 123/12) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA

I.

Ukidaju se postojeći željezničko-cestovni prijelazi:

– u km 331+487 na željezničkoj pruzi M502 Zagreb Gk – Sisak – Novska

– u km 334+135 na željezničkoj pruzi M502 Zagreb Gk – Sisak – Novska

– u km 334+705 na željezničkoj pruzi M502 Zagreb Gk – Sisak – Novska i

– u km 336+172 na željezničkoj pruzi M502 Zagreb Gk – Sisak – Novska.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-03/14-01/27

Urbroj: 530-08-1-2-2-15-2

Zagreb, 22. siječnja 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

11 30.01.2015 Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza