Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina

NN 1/2015 (2.1.2015.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina

1 02.01.2015 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

16

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 25/2009, 22/2011, 55/2011, 82/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ORGANOLEPTIČKOM (SENZORNOM) OCJENJIVANJU VINA I VOĆNIH VINA

Članak 1.

U Pravilniku o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina (»Narodne novine«, br. 106/2004, 137/2012, 142/2013 i 48/2014) u članku 9. stavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Uvid u sve podatke o uzorku, osim naziva proizvoda, naziva proizvođača i/ili podnositelja zahtjeva imaju samo predsjednik i tajnik.«

Članak 3.

U članku 27. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Po završenom ocjenjivanju predsjednik daje informacije ocjenjivačima o rezultatima ocjenjivanja.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/14-01/202

Urbroj: 525-07/0034-14-4

Zagreb, 29. prosinca 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.