Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)

NN 1/2015 (2.1.2015.), Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

17

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, broj 75/2005 i 55/2011) i članka 6. stavka 1. Provedbene odluke Komisije u pogledu hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Anoplophora chinensis (Forster) i njegovog širenja unutar Unije 2012/138/EU, koja je izmijenjena i dopunjena Provedbenom odlukom Komisije u pogledu uvjeta za unošenje u Uniju i premještanje unutar Unije određenog bilja kako bi se spriječilo unošenje i širenje organizma Anoplophora chinensis (Forster) 2014/356/EU, ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE MJERE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA I SUZBIJANJA AZIJSKE STRIZIBUBE ANOPLOPHORA CHINENSIS (FORSTER)

I.

Određuju se demarkirana područja u kojima je obvezno provođenje mjera navedenih u točki 3. Priloga II. Provedbene odluke Komisije u pogledu hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Anoplophora chinensis (Forster) i njegovog širenja unutar Unije 2012/138/EU koja je izmijenjena i dopunjena Provedbenom odlukom Komisije u pogledu uvjeta za unošenje u Uniju i premještanje unutar Unije određenog bilja kako bi se spriječilo unošenje i širenje organizma Anoplophora chinensis (Forster) 2014/356/EU, koju prouzrokuje azijska strizibuba Anoplophora chinensis (Forster).

II.

Demarkirana područja iz točke I. ove Odluke obuhvaćaju zaraženo područje u polumjeru od 100 m oko mjesta na kojem je utvrđena prisutnost azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster) i sigurnosno područje koje se nalazi oko zaraženog područja u polumjeru od 2 km.

III.

Popis naselja koja čine zaraženo područje, te popis naselja koje čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima iz točke I. ove Odluke nalazi se u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

IV.

Karte demarkiranih područja iz točke I. ove Odluke nalaze se u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster) (»Narodne novine«, br. 101/2014).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/14-01/128

Urbroj: 525-09/1164-14-1

Zagreb, 19. prosinca 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

POPIS NASELJA KOJA ČINE DEMARKIRANA PODRUČJA ZA ŠTETNI ORGANIZAM AZIJSKA STRIZIBUBA ANOPLOPHORA CHINENSIS (FORSTER)

Tablica 1: Popis naselja koja čine zaraženo područje u demarkiranim područjima za štetni organizam azijska strizibuba Anoplophora chinensis (Forster)

Godina utvrđivanja
demarkiranog područja

Županija

Općina/grad

Naselje

2014.

Zadarska

Sveti Filip i Jakov

Turanj (dio)

Sveti Filip i Jakov (dio)

Tablica 2: Popis naselja koja čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima za štetni organizam azijska strizibuba Anoplophora chinensis (Forster)

Godina utvrđivanja
demarkiranog područja

Županija

Općina/grad

Naselje

2014.

Zadarska

Sveti Filip i Jakov

Sikovo (dio)

Turanj (dio, uključujući otok Babac)

Sveti Filip i Jakov (dio)

Biograd na Moru

Biograd na Moru (dio)

Pašman

Otok Komornik

Tablica 3: Popis naselja koja čine zaraženo područje u demarkiranim područjima za štetni organizam azijska strizibuba Anoplophora chinensis (Forster)

Godina utvrđivanja
demarkiranog područja

Županija

Općina/grad

Naselje

2014.

Zagrebačka

Rugvica

Rugvica (dio)

Tablica 4: Popis naselja koja čine sigurnosno područje u demarkiranim područjima za štetni organizam azijska strizibuba Anoplophora chinensis (Forster)

Godina utvrđivanja
demarkiranog područja

Županija

Općina/grad

Naselje

2014.

Zagrebačka

Dugo Selo

Dugo Selo (dio)

Kopčevec (dio)

Puhovo (dio)

Rugvica

Dragošička (dio)

Jalševec Nartski (dio)

Okunšćak (dio)

Rugvica (dio)


PRILOG 2.

KARTE DEMARKIRANIH PODRUČJA ZA ŠTETNI ORGANIZAM AZIJSKA STRIZIBUBA ANOPLOPHORA CHINENSIS (FORSTER)

Karta 1: Demarkirana područja u Republici Hrvatskoj

Karta 2: Demarkirana područja u Zadarskoj županiji

Karta 3: Demarkirana područja u Zagrebačkoj županiji

1 02.01.2015 Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster) 1 02.01.2015 Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster) 1 02.01.2015 Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)