Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

NN 1/2015 (2.1.2015.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

19

Na temelju članka 33. stavka 8. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga (»Narodne novine«, broj 71/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SLUŽBENIM ISKAZNICAMA I ZNAČKAMA INSPEKTORA ZA ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU

Članak 1.

U Pravilniku o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (»Narodne novine« broj 136/14) DODATAK 1.a mijenja se sljedećim:

»DODATAK 1. a

Službena iskaznica inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

Prednja strana

Poleđina

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/131

Urbroj: 530-05-2-2-1-14-3

Zagreb, 22. prosinca 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

1 02.01.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu 1 02.01.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu 1 02.01.2015 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu