Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN 1/2015 (2.1.2015.), Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

23

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/2005. i 41/2008.) Hrvatska narodna banka objavljuje

ESKONTNU STOPU

HRVATSKE NARODNE BANKE

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 31. prosinca 2014. iznosi 7% godišnje.

Broj: 479-020/12-14/BV

Zagreb, 31. prosinca 2014.

Guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.