Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske dr. sc. Sanji (Tomislav) Tarczay

NN 2/2015 (7.1.2015.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske dr. sc. Sanji (Tomislav) Tarczay

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

35

Na temelju odredbe članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge za socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota te priznavanje i stvaranje okruženja za kvalitetno življenje gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuje se

dr. sc. SANJA (Tomislav) TARCZAY.

Klasa: 060-03/14-13/20

Urbroj: 71-05-04/1-14-01

Zagreb, 4. studenoga 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.