Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini

NN 2/2015 (7.1.2015.), Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

41

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2015. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se prostorno i vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini.

Članak 2.

Ribolov plovilima koji obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 15. siječnja 2015. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2015. godine 12:00 sati.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/01

Urbroj: 525-13/0323-15-1

Zagreb, 5. siječnja 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

2 07.01.2015 Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini 2 07.01.2015 Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini