Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra

NN 5/2015 (16.1.2015.), Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra

GRAD ZADAR

98

Nakon izvršenog uspoređivanja Odluke o izmjeni Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Zadra, od 20. prosinca 2014. godine, objavljene u »Narodnim novinama« br. 157 od 31. prosinca 2014. godine, s osnovnom Odlukom o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra (»Narodne novine« br. 35/12 i 20/14), utvrđena je pogreška, te se daje sljedeći

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PRIREZU POREZU NA DOHODAK GRADA ZADRA

U članku 1. Odluke o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra od 20. prosinca 2014. godine, objavljene u »Narodnim novinama« br. 157/14, i u Glasniku Grada Zadra br. 16/2014, došlo je do pogreške u oznaci članka, te nakon dijela teksta koji glasi: »(»Narodne novine« br. 35/12 i 20/14«, umjesto članka 3. treba stajati članka 2.

Klasa: 410-01/12-01/01

Urbroj: 2198/01-3-15-13

Zadar, 12. siječnja 2015.

Pročelnica Ureda Grada

Mirjana Zubčić, dopl. iur., v. r.